Keystone logo
© Carrianna Field
University of Valencia

University of Valencia

University of Valencia

Εισαγωγή

Το Πανεπιστήμιο της Βαλένθια, που ιδρύθηκε πάνω από πέντε αιώνες πριν από τις Κριτικές Επιτροπές της Βαλένθια, έχει γίνει ένα σύγχρονο, δημόσιο πανεπιστήμιο που διδάσκει όλους τους τομείς της γνώσης: την κοινωνική, οικονομική και νομικές επιστήμες, πειραματικές επιστήμες, τη μηχανική, τις επιστήμες υγείας, εκπαιδευτικούς και ανθρωπιστικών επιστημών .

Περισσότεροι από 45.800 φοιτητές και 8.600 μεταπτυχιακοί φοιτητές να παρακολουθήσουν μαθήματα διδάσκονται από περισσότερα από 3.300 καθηγητές, διαλέξεις και ερευνητών σε πανεπιστημιουπόλεις μας (Blasco Ibáñez, Burjassot-Paterna και Tarongers) με την υποστήριξη του πάνω από 1.700 Διοίκησης και του προσωπικού.

UniversitatValencia102

Αποστολή

Η αποστολή του Universitat de Valencia ορίζει σαφώς το λόγο ύπαρξης του ιδρύματος, σύμφωνα με το νομικό και θεσμικό πλαίσιο. Η διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού αναλάβει να καθορίσει το Στρατηγικό Σχέδιο του Universitat de Valencia 2008-2011 οδήγησε στον καθορισμό της αποστολής του Πανεπιστημίου.

Αντιλαμβανόμαστε ότι η δήλωση αυτή παραμένει πλήρως ενεργό, αν και η επίτευξή τους θα απαιτούν διαφορετικούς στόχους και τις γραμμές δράσης που εστιάζουν στις νέες προκλήσεις και συνθήκες.

"Η αποστολή του Universitat de Valencia είναι να εκπαιδεύσει τους ικανούς επαγγελματίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να ενθαρρύνει κύρους της έρευνας με διεθνή αντίκτυπο που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κοινωνίας μας. Κατάρτισης και της έρευνας προώθηση των καθηκόντων UV στον τομέα της διάδοσης της επιστήμης και του πολιτισμού, και στην επαναβεβαίωση των δημοκρατικών αξιών της κοινωνίας γενικότερα, και της Βαλένθια κοινωνίας ειδικότερα. "

UniversitatValencia101

Όψη

Στο πλαίσιο της αποστολής της υπεριώδους ακτινοβολίας, καθώς και μία φορά ορίζεται το πεδίο εφαρμογής της δραστηριότητας (διδασκαλία, την έρευνα, τη μεταφορά και τον πολιτισμό), είναι δυνατόν να εξηγήσει το σκοπό του ιδρύματος σε σχέση με τους στόχους που ορίζουν και τις προϋποθέσεις διαθέσιμες υπηρεσίες μας και να καθορίσει τα ορόσημα θέλουμε να πετύχουμε εντός του χρονοδιαγράμματος αυτού του Στρατηγικού σχεδίου 2012-2015.

Η Universitat de Valencia θέλει να αναγνωριστεί στο μέλλον από:

 • Όντας ένα ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την ποιότητα, την ολοκληρωμένη και διεθνή ακαδημαϊκή προσφορά, ανοικτές σε όλους και καλύπτουν διαρκείς ανάγκες κατάρτισης κατά τα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής των χρηστών.
 • Η ικανότητα να παρέχουν συνολική καθοδήγηση στους μαθητές τους, όπως ενσωματώνονται στην ποιότητα του προπτυχιακού εμπειρία στο Universitat de Valencia και τα προσόντα που ενισχύει την απασχολησιμότητα των αποφοίτων.
 • Ο όγκος και η επίπτωση των αποτελεσμάτων της έρευνας που προκύπτουν από τις ομάδες τους.
 • Η ικανότητα να συλλάβει εξειδικευμένων ερευνητικών πόρων: την προσέλκυση και ανάπτυξη ταλέντων και συγκλίνουσες στις διεθνείς ανταγωνιστικές κλήσεις.
 • Η δυνατότητα να προσφέρουν μια ευρεία ποικιλία των υπηρεσιών μεταφοράς και των επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών, μέσω ορατά και προσβάσιμα διαδικασίες, εύκολα κατανοητή από τους σημερινούς και τους δυνητικούς χρήστες.
 • Η ικανότητα να δημιουργήσουν σταθερές σχέσεις με τους χρήστες των υπηρεσιών μεταφοράς, και να τους προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις που υπερβαίνουν συγκεκριμένες συναλλαγές.
 • Η έκταση, την ποιότητα και τον πλούτο του πολιτισμού και της συμμετοχής προσφορά της στην πανεπιστημιακή ζωή, συμβάλλοντας να προσφέρει «την εμπειρία UV του« ενός που ικανοποιεί τις ανάγκες των χρηστών.
 • Όντας μια πολιτιστική αναφορά στη Βαλένθια κοινωνία, με ιδιαίτερη έμφαση στον πολιτισμό και τη γλώσσα τους.

Από την άποψη αυτή, μπορούν να προσδιοριστούν οι στόχοι του ιδρύματος σε κάθε έναν από τους τέσσερις τομείς δραστηριότητας και τους στρατηγικούς στόχους που επιτρέπουν την επίτευξη των δεδηλωμένων στόχων. Έτσι, Στρατηγικό Σχέδιο της UV για την περίοδο 2012-2015 έχει οριστεί.

Αξίες

Κάθε όργανο έχει έναν πολιτισμό που βασίζεται σε ένα σύνολο αξιών που διαπερνούν τις αρχές που ρυθμίζουν τις δράσεις του. Οι τιμές του UV διαμορφώνεται σε όλη την ιστορία και έχουν αντικατοπτρίζεται στο Πανεπιστήμιο Σύνταγμα.

Η παρουσίαση των τιμών UV έχει ως στόχο να καθορίσει ένα σταθερό πλαίσιο αναφοράς που καθοδηγεί τη συμπεριφορά και τη στάση του ιδρύματος, το οποίο επηρεάζει τις αποφάσεις της και τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τις δραστηριότητές του, και αποτελούν τις κεντρικές έννοιες που αρθρώνουν τα διαφορετικά περιβάλλοντα των Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Ευθύνης (USR) της υπεριώδους ακτινοβολίας.

Έτσι, οι αξίες που διαπερνούν τις δράσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας και ότι χρησιμεύουν ως βάση για την ανάπτυξη του Στρατηγικού Σχεδίου 2012-2015 είναι τα ακόλουθα:

 • Δέσμευση ταυτότητα. Η UV είναι ένας θεσμός έντονα βαθιά ριζωμένη στο έδαφος και συνδέεται με την πραγματικότητα της Βαλένθια, για το λόγο αυτό δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία και την προώθηση του πολιτισμού και της γλώσσας του, καθώς και η μελέτη όλων των πολιτιστικών εκδηλώσεων των στενών πολιτιστικών της και έδαφος περιβάλλον.
 • Αριστείας στην ανάπτυξη όλων των δραστηριοτήτων διδασκαλίας μας, η αναζήτηση, η μεταβίβαση και πολιτιστική διάδοση. Η τιμή αυτή καθορίζεται στη δέσμευσή μας στην ποιότητα, την αξιολόγηση και τη συνεχή βελτίωση.
 • Καινοτομίας. Η UV ολοκληρώσει την πνευματική ηγεσία αποστολή της από τις αρχές του ορθολογισμού και της καθολικότητας, διευκολύνοντας, την τόνωση και τη φιλοξενία πνευματική και κρίσιμες δραστηριότητες σε όλους τους τομείς της γνώσης και της μάθησης.
 • Κοινωνικής και οικονομικής προόδου, με αποτέλεσμα τη δέσμευση της UV για την πνευματική και υλική ανάπτυξη των λαών και τις προόδους της γνώσης.
 • Η διαφάνεια στη διαχείριση και τον ανοικτό διάλογο με την κοινωνία, η οποία προωθεί τη συμμετοχή, εμπιστοσύνη και δέσμευση για το ίδρυμα. Για τη διευκόλυνση της εσωτερικής επικοινωνίας και της αμοιβαίας γνώσης μεταξύ των διαφόρων ομάδων συμφερόντων που αποτελούν την πανεπιστημιακή κοινότητα για να καταστεί δυνατή η αρμονική ανάπτυξη των γνώσεων που απευθύνεται για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των ατόμων και τη συνύπαρξη τους σε μια πλουραλιστική και δημοκρατική κοινωνία.
 • Δικαιοσύνη, με αποτέλεσμα όσον αφορά την ισότητα και τις ευκαιρίες όλων των ανθρώπων δικαιωμάτων », χωρίς διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, γνώμη, τη γλώσσα, τη θρησκεία ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ή την κοινωνική ή προσωπική περίσταση. Όσον αφορά την εσωτερική πολιτική, η UV προωθεί θετικά μέτρα ενίσχυσης για την ισότιμη συμμετοχή όλων των μελών του οργάνου και υποστηρίζοντας την ανάγκη για τη γλώσσα και τον πολιτισμό της, που είναι η καρδιά της ταυτότητάς της. Οι Εξίσου θετικές δράσεις για τα άτομα με ειδικές ανάγκες που προωθούνται, ώστε να μπορούν να έχουν μια πλήρη και ικανοποιητική πανεπιστημιακή ζωή.
 • Ισότητα Η UV εκτελεί τις λειτουργίες και τις δραστηριότητές του (διδασκαλία, την έρευνα, την πολιτιστική και διαχείριση) βάσει της αρχής των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, και να αναπτύξει και εφαρμόζει αυτό μέσω του αντίστοιχου «σχέδιο ισότητας».
 • Αλληλεγγύη και συνεργασία με διάφορες ομάδες συμφερόντων με την οποία το ίδρυμα αλληλεπιδρά στην κοινωνική, πολιτιστική, οικονομική και ακαδημαϊκό περιβάλλον. Στο ακαδημαϊκό περιβάλλον, η UV έχει δεσμευτεί με τη δημιουργία ευκαιριών και ίσων όρων για τον μεγαλύτερο αριθμό των ανθρώπων (κοινωνική διάσταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης). Ομοίως, η UV συνεργάζεται με άλλα πανεπιστήμια και ακαδημαϊκά ιδρύματα, με ιδιαίτερη προσοχή στα Βαλένθια πανεπιστήμια και αυτά που ανήκουν στη γλωσσική περιοχή της Καταλονίας, που περιλαμβάνεται στο δίκτυο της τρέχουσας Joan Lluís Vives Ινστιτούτο.
 • Βιωσιμότητα Η UV είναι στην υπηρεσία της οικολογικής άμυνας και το περιβάλλον και να προωθεί και εφαρμόζει ενεργά μέτρα για την προστασία και τη βελτίωση της υγείας των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Το Ίδρυμα αναπτύσσει αυτήν την τιμή με την ενεργό εφαρμογή των είκοσι πέντε πολιτικών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα «Αειφόρος Campus. Εκπαίδευση και Έρευνα για την Αειφορία ».

Οι τιμές που αναφέρονται χρησιμεύουν για την υποστήριξη της προσέγγισης της στρατηγικής και τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας σύμφωνα με την οποία η UV έχει ως στόχο να επιτύχει τους στόχους της στους διάφορους τομείς των δραστηριοτήτων της.

Τοποθεσίες

 • Valencia

  University of Valencia Av. Blasco Ibáñez, 13, 46010, Valencia

Προγράμματα

Ερωτήσεις