Keystone logo
Ελληνική Δημοκρατία

Μελέτη MBA σε Ελληνική Δημοκρατία 2024

Αλλαγή νομίσματος

Βασικό μηνιαίο κόστος διαβίωσης

 • Ενοικίαση σε κοινόχρηστο διαμέρισμα

  248
 • Μερίδιο υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

  69
 • Συνδρομή στο Διαδίκτυο

  30
 • Τοπικές συγκοινωνίες

  30

Δείγμα κόστους τρόπου ζωής

 • Συνδυασμός γρήγορου φαγητού

  8
 • Εισιτήριο κινηματογράφου

  8
 • Πίντα τοπικής μπύρας

  4

Απαιτήσεις βίζας

Τι είδους Visa χρειάζεστε;

Όνομα βίζας

Φοιτητική Βίζα (Εθνική βίζα – τύπος Δ)

Τιμή και νόμισμα

EUR 150

Το τέλος φοιτητικής βίζας εξαρτάται από τη χώρα και μπορεί να είναι περίπου 150 EUR. Η τιμή ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για βίζα;

Οι πολίτες της ΕΕ/ΕΟΧ δεν χρειάζονται βίζα για να σπουδάσουν στην Ελλάδα. Ωστόσο, εάν προέρχεστε από χώρα εκτός ΕΕ, πρέπει να αποκτήσετε φοιτητική βίζα. Μια λίστα με τις χώρες που απαιτούν ή δεν απαιτούν βίζα μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.mfa.gr/en/visas/visas-for-foreigners-traveling-to-greece/countries-requiring-or-not-requiring -visa.html

Πού μπορείτε να κάνετε την αίτηση;

Ελληνικό προξενείο

Πρέπει να κάνετε αίτηση για τη φοιτητική σας βίζα μέσω του ελληνικού προξενείου που έχει δικαιοδοσία για τη μόνιμη κατάσταση διαμονής σας. Τα περισσότερα προξενεία απαιτούν να υποβάλετε την αίτησή σας αυτοπροσώπως.

Δικτυακός τόπος:https://www.mfa.gr/en/appendix/greece-bilateral-relations/a.html

Πώς να κάνετε την αίτηση;

Κανονικά, θα χρειαστείτε τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για βίζα για μακροχρόνια παραμονή στην Ελλάδα
 • Μια πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία μεγέθους διαβατηρίου
 • Διαβατήριο που πρέπει:

• να έχει ισχύ που υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την ημερομηνία λήξης της διάρκειας της θεώρησης
• να έχει τουλάχιστον δύο κενές σελίδες
• έχουν εκδοθεί εντός των προηγούμενων δέκα ετών

 • Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου, πρόσφατο και δεόντως επικυρωμένο
 • Πιστοποιητικό ιατρικής καταλληλότητας
 • Ταξιδιωτική ιατρική ασφάλιση

Απαιτούνται επιπλέον έγγραφα:

 • Επιστολή εγγραφής και πληρωμή τέλους\
 • Βεβαίωση του Υπουργείου Παιδείας ότι το εκπαιδευτικό ίδρυμα κατέχει έγκυρη άδεια και είναι εγγεγραμμένο στα σχετικά μητρώα
 • Απόδειξη επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας
 • Απόδειξη επαρκών κεφαλαίων για την κάλυψη εξόδων διαβίωσης, κόστους σπουδών και επαναπατρισμού (συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης υποτροφίας)

Εντός 40 ημερών από την άφιξή σας στην Ελλάδα, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για άδεια διαμονής στο Τμήμα Μετανάστευσης. Συνήθως απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Έντυπο Αίτησης για Άδεια Διαμονής
 • Πιστοποιητικό Ιατρικής Ασφάλισης, που εκδίδεται από Ελληνική ιατροφαρμακευτική ασφαλιστική εταιρεία
 • Ιατρικό πιστοποιητικό, εκδοθέν από ελληνικό δημόσιο νοσοκομείο (CXR, Mantoux test)
 • Απόδειξη πληρωμής τέλους Άδειας Διαμονής (η πληρωμή γίνεται στο Δημαρχείο)
 • Φωτοτυπία διαβατηρίου
 • Επιστολή εγγραφής φοιτητή που επιβεβαιώνει ότι ο φοιτητής είναι εγγεγραμμένος στο Mediterranean College
 • Τραπεζικό αντίγραφο που να επιβεβαιώνει ότι ο φοιτητής έχει επαρκές χρηματικό ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης

Πότε πρέπει να κάνετε αίτηση;

Θα πρέπει να υποβάλετε την αίτησή σας 8-12 εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη άφιξή σας στην Ελλάδα.

Η διάρκεια της φοιτητικής βίζας εξαρτάται από τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών σας. Η ανανέωση της άδειας διαμονής είναι ετήσια.

Χρόνος επεξεργασίας

12 Weeks

Ευκαιρίες εργασίας

Εάν είστε από την ΕΕ/ΕΟΧ, σας επιτρέπεται να εργαστείτε.

Εάν είστε εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για άδεια που σας επιτρέπει να κάνετε κάποια εργασία μερικής απασχόλησης ενώ σπουδάζετε, για να στηρίξετε τον εαυτό σας οικονομικά. Όταν τελειώσετε με τις σπουδές σας, ωστόσο, αυτή η άδεια μερικής απασχόλησης δεν μπορεί να μετατραπεί σε κανονική, ακόμα κι αν βρείτε έναν εργοδότη να σας προσλάβει με πλήρη απασχόληση. Θα πρέπει ακόμα να υποβάλετε ξεχωριστή αίτηση για βίζα εργασίας.

Ωρες την εβδομάδα

0

Γιατί χρειάζεστε αυτό το είδος βίζας;

Η αίτησή σας για βίζα μπορεί να απορριφθεί εάν δεν μπορείτε να αποδείξετε τα απαιτούμενα χρήματα ή εάν προσκομίσετε λανθασμένα ή ελλιπή έγγραφα.