Master of Business Administration (MBA)

Mykolas Romeris University

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Master of Business Administration (MBA)

Mykolas Romeris University

Το πρόγραμμα λειτουργεί ως ολοκληρωμένο τμήμα του Mykolas Romeris University υποστηρίζοντας την αποστολή του πανεπιστημίου για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης των οργανώσεων και της κοινότητας. Οι μελέτες MRU MBA θα αναπτύξουν πτυχιούχους που εκπαιδεύονται ακαδημαϊκά ώστε να ανταγωνίζονται αποτελεσματικά στο πλαίσιο της δυναμικής φύσης του διεθνούς περιβάλλοντος. Μετά την αποφοίτησή τους, οι σπουδαστές θα πρέπει να επιδεικνύουν γνώση και πρακτική των επιχειρηματικών αρχών που σχετίζονται με ιδιωτικές και δημόσιες οργανώσεις.

Οι σπουδαστές είναι προσανατολισμένοι να καταναλώνουν επιστημονική έρευνα για τις καλύτερες επιχειρηματικές πρακτικές: οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν θα πρέπει να αποδειχθούν με την παροχή ενός έργου Capstone για την επίλυση μιας πρακτικής επιχειρησιακής περίπτωσης, αντί να γράψει μια θεωρητικά προσανατολισμένη διδακτορική διατριβή, να ενσωματώσουν τις γνώσεις τους σε διαφορετικά μικρο και μακροοικονομικά περιβάλλοντα για αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση, οι σπουδαστές διδάσκονται ως επαγγελματίες παρέχοντας τις δεξιότητες να έχουν συνολική εικόνα των επιχειρηματικών διαδικασιών σε αντίθεση με έναν ειδικό θεματικό.

Διεθνείς Δυνατότητες Κινητικότητας

Οι φοιτητές MBA μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS για πρακτική άσκηση διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών σε επιχείρηση στο εξωτερικό (πρακτική άσκηση Erasmus), ειδικά ως πρόσφατοι πτυχιούχοι του προγράμματος.

Προοπτικές καριέρας

Αφού αποφοιτήσουν από το πρόγραμμα MRU MBA και αποκτήσουν το μεταπτυχιακό δίπλωμα, οι φοιτητές θα μπορούν να εργάζονται ως διευθυντές σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, να διαχειρίζονται ομάδες σε μεγάλες επιχειρήσεις, τμήματα σε ιδρύματα του δημόσιου τομέα. Οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να εργαστούν σε ένα δυναμικό σήμερα περιβάλλον που βασίζεται στην καινοτομία, θα έχουν γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες εφαρμογής διαχείρισης μάρκετινγκ, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, στρατηγικής διαχείρισης καινοτομίας, ηγεσίας, ποσοτικής λήψης αποφάσεων, εταιρικής λογιστικής και διαχείρισης οικονομικών. Για να αναφέρουμε μερικούς, οι απόφοιτοι θα μπορούν να εργάζονται σε μια εταιρεία, ίδρυμα ή στις δικές τους επιχειρήσεις ως διευθυντικά στελέχη, διευθυντές πληροφορικής, οικονομικοί διευθυντές, οικονομικοί σύμβουλοι, διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού, αναλυτές διαχείρισης κλπ.

Προυποθέσεις εισόδου

Πανεπιστημιακό πτυχίο;

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν μια Εισαγωγική επιστολή (έως 2000 χαρακτήρες με κενά), στην οποία ο αιτών θα πρέπει να παρουσιάσει τον εαυτό του, να ετοιμάσει την ανάλυση SWOT (Πλεονεκτήματα, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Απειλές). Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την επαγγελματική εμπειρία, την προηγούμενη εκπαίδευση και τις μεμονωμένες προσδοκίες του προγράμματος. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν με τους επιλεγέντες υποψηφίους.

Διερευνητική συνέντευξη για την απόκτηση ακαδημαϊκής και επαγγελματικής προετοιμασίας (προτιμάται η τριετία επαγγελματικής πείρας).

Αγγλική γλωσσική επάρκεια - το επίπεδο δεν είναι χαμηλότερο από το Β2 (σύμφωνα με το Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Γλώσσα που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης). Η μακρινή δοκιμασία αγγλικής γλώσσας είναι οργανωμένη για όσους δεν διαθέτουν πιστοποιητικά IELTS ή TOEFL.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και απαιτούμενα έγγραφα

Ακολουθήστε 4 βήματα:

 1. Συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση αίτησης στο apply.mruni.eu
 2. Μεταφορτώστε τα απαιτούμενα έγγραφα
 3. Εξασφαλίστε την εγγραφή σας καταβάλλοντας το τέλος αίτησης
 4. Υποβάλετε την αίτησή σας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

 1. Εκπαιδευτικά έγγραφα
  1. Για πτυχιούχους πτυχιούχους: Πιστοποιημένα αληθινά αντίγραφα διπλωμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αποτύπωση ακαδημαϊκών αρχείων. Τα έγγραφα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στη λιθουανική ή στην αγγλική γλώσσα.
  2. Σημείωση: Μπορεί να απαιτούνται πρόσθετα εκπαιδευτικά έγγραφα (όπως τα αποτελέσματα κρατικών εξετάσεων ή προ-πανεπιστημιακής εκπαίδευσης) ανάλογα με τη χώρα διαμονής του αιτούντος.
  3. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές: Πιστοποιημένα ακριβή αντίγραφα του πανεπιστημιακού διπλώματος και μεταπτυχιακού διπλώματος (ένας υποψήφιος πρέπει να έχει πτυχίο πανεπιστημιακού πτυχίου ή ισοδύναμο πρώτο πανεπιστημιακό πτυχίο διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών). Τα έγγραφα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στη λιθουανική ή στην αγγλική γλώσσα.
 2. Έγγραφο που αποδεικνύει τα αποτελέσματα της επάρκειας αγγλικής γλώσσας.
  1. Για σπουδαστές με πτυχίο Bachelor: τουλάχιστον επίπεδο Β1. εκτιμήσεις πιστοποιητικών ικανότητας αγγλικής γλώσσας ισοδύναμα με επίπεδο Β1: χαρτί TOEFL 477-510, TOEFL IBT 53-64, IELTS 4.5-5.0, επίπεδο PTE
  2. Για τους φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν πτυχίο: τουλάχιστον επίπεδο Β2, αξιολογήσεις πιστοποιητικών ικανότητας αγγλικής γλώσσας που αντιστοιχούν στο επίπεδο B2: TOEFL Paper 513-547, TOEFL IBT 65-78, IELTS 5.5-6.0.
  3. Σημείωση: σε περίπτωση που δεν έχετε IELTS ή TOEFL, υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθήσετε την ηλεκτρονική δοκιμασία αγγλικής γλώσσας που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο. Θα πρέπει να επιλέξετε αυτή την επιλογή κατά την πλήρωση της εφαρμογής. Δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για αυτή τη δοκιμή.
 3. Αντίγραφο διαβατηρίου
 4. Φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
 5. Ανακοινωμένη επιστολή χορηγίας από γονείς / χορηγοί και επιστολή από τράπεζα για τις οικονομικές τους δυνατότητες (εμφανίζοντας εισόδημα από τους τελευταίους 3 μήνες).
Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
 • Αγγλικά
Mykolas Romeris University

Τελευταία ενημέρωση December 4, 2018
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Σεπτ. 1, 2019
Duration
Διάρκεια
1 Έτος
Πλήρης παρακολούθηση
Price
τιμή
4,480 EUR
- Ευρεσιτεχνίες της ΕΕ (ανά έτος). 6240 EUR - φοιτητές εκτός ΕΕ (ανά έτος)
Information
Deadline
Ιούνιος 30, 2019
Additional admission for the citizens of EU Member States and the countries of the visa-free travel regime for entry into the Republic of Lithuania, as well as citizens of the countries requiring visas for entry into the Republic of Lithuania where there are Embassies of the Republic of Lithuania will be organized from 8th of July until 2nd of August.
Locations
Λιθουανία - Vilnius, Vilnius County
Ημερομηνία Έναρξης : Σεπτ. 1, 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Ιούνιος 30, 2019
Additional admission for the citizens of EU Member States and the countries of the visa-free travel regime for entry into the Republic of Lithuania, as well as citizens of the countries requiring visas for entry into the Republic of Lithuania where there are Embassies of the Republic of Lithuania will be organized from 8th of July until 2nd of August.
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Σεπτ. 1, 2019
Λιθουανία - Vilnius, Vilnius County
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Ιούνιος 30, 2019
Additional admission for the citizens of EU Member States and the countries of the visa-free travel regime for entry into the Republic of Lithuania, as well as citizens of the countries requiring visas for entry into the Republic of Lithuania where there are Embassies of the Republic of Lithuania will be organized from 8th of July until 2nd of August.
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών