Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Τα μαθήματα Ανθρώπινου Δυναμικού προετοιμάζει τους υποψηφίους για την εργασία στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων και διοίκηση προσωπικού. Ανθρώπινων πόρων είναι το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο στις περισσότερες οργανώσεις, και μεγάλη έμφαση έχει πρόσφατα τοποθετηθεί σχετικά με την ορθή διαχείρισή του. Ενώ το πρόγραμμα είναι ιδανικό για όσους εργάζονται στον τομέα που επιθυμούν να ενισχύσουν τη θεωρητική τους θεμελίωση και να προωθηθούν σε υψηλότερες θέσεις, το πρόγραμμα έχει επίσης σχεδιαστεί για όσους επιθυμούν να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο.

Βασικές απαιτήσεις - 30 διδακτικές ώρες

 • Μεθοδολογία της Έρευνας
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Διαχείρισης και Κοστολόγησης
 • Χρηματοδότηση επιχειρήσεων
 • Οικονομικά
 • Οργανωτική Συμπεριφορά και Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πολιτική
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Μάρκετινγκ και Διοίκηση Πωλήσεων

Μαθήματα στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων - 12 διδακτικές ώρες

 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Προπόνηση και ανάπτυξη
 • Διαχείριση αποζημίωση
 • Ειδικά Θέματα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Εισδοχή

TAG-SB επιβάλλει τις ίδιες πολιτικές εισδοχής και αποφοίτησης για το σύνολο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του.

Η είσοδος για το πρόγραμμα MBA είναι ανοικτή σε κάθε ειδική κάτοχος πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ανεξάρτητα από το προπτυχιακό σημαντικό τομέα της μελέτης. Οι απόφοιτοι των πανεπιστημίων όπου η εγγραφή δεν απαιτείται δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την εισαγωγή. πολιτική αποδοχής της Σχολής είναι να επιλέξετε τους υποψηφίους που έχουν το μεγαλύτερο δυναμικό για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική επιτυχία.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε5 περισσότερα μαθήματα αποTalal Abu-Ghazaleh Graduate School of Business »

Το μάθημα αυτό είναι Campus based
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
- JD 275 ανά ώρα πίστωσης
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη