Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Διαφορικές γκολφ

Οι εκπαιδευτικοί με θεωρητική και πρακτική εμπειρία σε στρατηγικό μάρκετινγκ και οι ιδιαιτερότητες της Λιανικής? Περιπτώσεις μελέτες επιτυχία με μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις? Υποδομή συμβατή με το πρότυπο απαίτηση του κοινού-στόχου μας? πρακτική εμπειρία και η παρουσία των προσκεκλημένων επαγγελματιών σε ορισμένες μονάδες.

ΣΤΟΧΟΙ

Μεταξύ των κύριων στόχων της ΜΒΑ, μπορούμε να επισημάνουμε:

  • Να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις στην πράξη κατευθύνεται προς το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την Retail Marketing.
  • Ενδυνάμωση των μαθητευόμενων με τα τεχνικά εργαλεία και να δημιουργήσουν τις απαραίτητες παραμέτρους για την αντιμετώπιση θεμάτων μοναδικό για κεντρικά θέματα του Στρατηγικού Μάρκετινγκ.
  • Άμεση ιδιαίτερη προσοχή στις τεχνικές πωλήσεων και τις προσφορές που πραγματοποιούνται από τις ανταγωνιστικές αγορές και υψηλή απόδοση.

ΣΤΟΧΟΣ

Οι επαγγελματίες που εργάζονται σε καταστήματα λιανικής ή επιθυμούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους με στόχο την Μάρκετινγκ.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Το μάθημα θα αναπτυχθεί μέσα από διάφορες τεχνικές διδασκαλίας / μάθησης, προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα ενεργού συμμετοχής των φοιτητών στην κατασκευή της γνώσης. Ο καθηγητής παρέχει το σχολείο υλικό παρακολούθησης. Θα χρησιμοποιηθούν, ανάλογα με τη φύση και την καταλληλότητα του κάθε πειθαρχία, διάφορες μεθόδους, όπως μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια και προσομοιώσεις, συνέδρια, διαλέξεις, σεμινάρια, σε σκηνοθεσία μελέτες, ομαδική εργασία, πρακτικά μαθήματα στα εργαστήρια, συζητήσεις και ανταλλαγές πειράματα.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Portuguese (Brazil)

Κοιτάξτε11 περισσότερα μαθήματα αποGrupo Tiradentes »

Το μάθημα αυτό είναι Campus based
Ημερομηνία έναρξης
Μαρτ. 2019
Duration
429 Ώρες
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
10,503 BRL
27 δόσεις του R $ 389,00 σε R $ 10,503.00
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Μαρτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Μαρτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη