MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διαχείριση πετρελαίου, φυσικού αερίου και ενέργειας

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

 • Διάρκεια (έτη): 1,5 έτη
 • Απονομή του τίτλου σπουδών: Master of Business Administration
 • Επίπεδο Προσόντων: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος Κύκλος)
 • Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά και Ελληνικά
 • Τρόπος Μελέτης: Πλήρης ή μερικής απασχόλησης
 • Ελάχιστες πιστωτικές μονάδες ECTS: 90

Προφίλ του Προγράμματος

Το πρόγραμμα MBA University of Nicosia στοχεύει στην παροχή στους φοιτητές μιας στέρεας βάσης επιχειρηματικής εκπαίδευσης που τους επιτρέπει να γίνουν αποτελεσματικοί μάνατζερ οπουδήποτε στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον που αλλάζει γρήγορα. Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο να είναι ιδιαίτερα ενοποιημένο στο πλαίσιο και πρακτικό, παραμένοντας κοντά στην πραγματική επιχειρηματική πρακτική. Επιδιώκει να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους όσον αφορά τη διαχείριση και την ηγεσία, να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον και να προσαρμοστούν γρήγορα στις μεταβαλλόμενες κοινωνικές, πολιτικές, νομικές και οικονομικές συνθήκες.

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριοι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν:

 1. Εξοπλισμός των φοιτητών με όλες τις απαραίτητες δεξιότητες, στάσεις και προσέγγιση για να καθοδηγήσουν τις αποφάσεις τους ως στελέχη επιχειρήσεων
 2. Ανάπτυξη των ικανοτήτων των φοιτητών να χειρίζονται τα σημερινά προβλήματα και τις προοπτικές των επιχειρηματικών οργανώσεων που λειτουργούν σε έναν ανταγωνιστικό κόσμο
 3. Επιτρέποντας στους μαθητές να αναπτύξουν τις θεωρητικές και πρακτικές τους δεξιότητες και γνώσεις
 4. Ενίσχυση της πνευματικής ανάπτυξης και της ωριμότητας των μεταπτυχιακών φοιτητών
 5. Βοηθώντας τους μαθητές να αναλύσουν, να εξετάσουν, να ερευνήσουν και να συνθέσουν τις νέες γνώσεις και ικανότητες που θα αποκτήσουν
 6. Εξασφάλιση της υψηλότερης δυνατής διείσδυσης σε κάθε υποκείμενη έρευνα και εξάντληση εννοιολογικών ακαδημαϊκών καθώς και πρακτικών επιπτώσεων
 7. Εξασφάλιση του απαραίτητου επιπέδου εκπαίδευσης για την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και ικανοτήτων και για την απόδειξη της πνευματικής ανεξαρτησίας
 8. Προσφέροντας γνώση των επαγγελματικών δυνατοτήτων και σύγχρονων οργανισμών που λειτουργούν στο πλαίσιο του σημερινού ανταγωνιστικού κόσμου
 9. Παροχή στις συμμετέχουσες φοιτητές των απαραίτητων δεξιοτήτων για να καθοδηγήσουν τόσο τις βραχυπρόθεσμες όσο και τις μακροπρόθεσμες αποφάσεις τους
 10. Παροχή εκπαίδευσης σε διεθνή διαχείριση στους συμμετέχοντες, που θα τους επιτρέψει να καταστούν αποτελεσματικοί γενικοί διευθυντές οπουδήποτε στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον του πλανήτη
 11. Παρέχοντας στους φοιτητές ένα μεταπτυχιακό επίπεδο επιχειρηματικής εκπαίδευσης, με επίκεντρο τις θεωρίες και την έρευνα από μια ολιστική επιχειρηματική άποψη
 12. Παροχή στους μαθητές των απαραίτητων δεξιοτήτων, στάσεων και προσεγγίσεων για να καθοδηγήσουν τις αποφάσεις τους ως στελέχη επιχειρήσεων
 13. Παροχή στους φοιτητές της δυνατότητας να χειριστούν τα σημερινά προβλήματα και την προοπτική για επιχειρηματικές οργανώσεις που λειτουργούν σε έναν ανταγωνιστικό κόσμο
 14. Δίδοντας έμφαση στις ευρωπαϊκές και διεθνείς επιχειρηματικές προοπτικές

Προοπτικές καριέρας

Αναμένουμε από τους σπουδαστές μας να προέρχονται από θέσεις Διοίκησης ή Ανώτερης Διοίκησης σε διάφορους τομείς ιδιωτικού ενδιαφέροντος και οργανισμούς στο εσωτερικό της κυβέρνησης και της βιομηχανίας τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και στο εξωτερικό. Εταιρείες όπως η Royal Dutch Airlines, η Revlon, η Tradex, η Κυπριακή Τηλεπικοινωνιακή Αρχή, η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, η Air Trans, η Cybarco, η Demstar, η Addidas και πολλά άλλα. Οι θέσεις που κατέχουν ορισμένοι από τους πτυχιούχους μας περιλαμβάνουν τον Διευθυντή Μάρκετινγκ, τον Οικονομικό Διευθυντή Οικονομικών, τον Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων και τον Δημοσιονομικό Ελεγκτή κλπ

Τα τελευταία χρόνια, οι πτυχιούχοι μας έχουν τοποθετηθεί σε διαφορετικές θέσεις στην αγορά. Αρκετά μερικοί έχουν αναλάβει τραπεζικές θέσεις, θέσεις σε εταιρείες ανοικτής θαλάσσης και σε ακαδημαϊκά ιδρύματα. Ορισμένες από τις θέσεις περιλαμβάνουν έναν σύμβουλο στο Υπουργείο της Λιβύης, ανώτερο IT σε μια εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Διευθυντής Διευθυντής μιας μεγάλης εταιρείας Granite, Διευθυντής της Demstar, Οικονομικός Διευθυντής ενός Πανεπιστημίου και πολλά άλλα.

Πρόσβαση σε περαιτέρω μελέτες

Πολλοί από τους απόφοιτους του προγράμματος MBA συνέχισαν με πτυχία Διδακτορικών Διατριβών στην Κύπρο, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ. Το MBA του University of Nicosia αποτέλεσε ένα βήμα για περαιτέρω ακαδημαϊκές και επαγγελματικές σπουδές.

Εκτίμηση

Η αξιολόγηση των μαθημάτων περιλαμβάνει συνήθως μια ολοκληρωμένη τελική εξέταση και συνεχή αξιολόγηση. Η συνεχής αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ενδιάμεσους όρους, σχέδια και συμμετοχή στην τάξη.

Οι βαθμοί επιστολών υπολογίζονται βάσει του βάρους της τελικής εξέτασης και της συνεχούς αξιολόγησης και των πραγματικών αριθμητικών σημείων που αποκτώνται σε αυτά τα δύο στοιχεία αξιολόγησης. Βάσει των βαθμίδων μαθημάτων υπολογίζεται ο μέσος όρος βαθμού βαθμού σπουδαστών (ΣΔΣ) και ο αθροιστικός μέσος όρος σημείων (CPA).

Απαιτήσεις αποφοίτησης

Ο φοιτητής πρέπει να ολοκληρώσει 90 ECTS και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Απαιτείται ελάχιστο σωρευτικό μέσο όρο βαθμού (CPA) 2.0. Επομένως, παρόλο που το «D-» είναι βαθμός PASS, προκειμένου να επιτευχθεί CPA 2.0, απαιτείται ένας μέσος βαθμός «C».

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

 1. Επιδείξτε αποτελεσματικές δεξιότητες ηγεσίας και διαχείρισης με αυξημένη πολιτιστική συνείδηση ​​και εκλεπτυσμένη παγκόσμια προοπτική
 2. Να επιδείξουν ακαδημαϊκή ανεξαρτησία και να συνθέσουν το ατομικό τους επαγγελματικό προφίλ όταν ασχολούνται με σημαντικά ζητήματα σχετικά με την καριέρα τους
 3. Εκτελέστε σε βάθος ακαδημαϊκή έρευνα
 4. Εφαρμόστε τις γνώσεις τους σχετικά με την αποκτηθείσα πειθαρχία με πρακτικό τρόπο, μέσα από τη συγγραφή της διατριβής τους και να είστε σε θέση να εφαρμόσετε τις γνώσεις τους σε πραγματικές καταστάσεις
 5. Εφαρμόστε τις ικανότητες που αποκτήσατε λαμβάνοντας μια ενοποιητική άποψη όλων των αναλυτικών εργαλείων που βοηθούν στην διεξαγωγή εμπεριστατωμένων αναλύσεων βιομηχανιών και ανταγωνιστών, προβλέπουν την ανταγωνιστική συμπεριφορά και αναλύουν τον τρόπο με τον οποίο οι οργανώσεις αναπτύσσουν και διατηρούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με την πάροδο του χρόνου
 6. Σχεδιάστε και οργανώστε αποτελεσματικές οργανώσεις και βοηθήστε τους στην επίτευξη ανώτερης απόδοσης
 7. Διαχειριστείτε τους ανθρώπινους πόρους της οργάνωσής τους και παρακινήστε τους ανθρώπους να επιτύχουν το όραμα της οργάνωσής τους
 8. Αξιολογεί την ανταγωνιστική θέση του οργανισμού και εφαρμόζει τις κατάλληλες αποφάσεις μάρκετινγκ και στρατηγικής για την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης του
 9. Χρησιμοποιήστε τις σύνθετες διαδικασίες που υπογραμμίζουν την ανάπτυξη και την κατασκευή προϊόντων καθώς και τη δημιουργία και την παροχή υπηρεσιών
 10. Εφαρμόστε μια ισορροπία μεταξύ της επιστημονικής έρευνας και της επιχειρηματικής πραγματικότητας
 11. Αξιολογεί πολύπλοκες επενδύσεις, θέτει και εκτελεί οικονομικές πολιτικές εντός ενός οργανισμού και ενισχύει τις διαπραγματευτικές τους ικανότητες.

Πετρελαίου εσωτερικής καύσης

 1. Χρησιμοποιήστε τη γνώση και την κατανόηση συμβατικών θεμάτων διοίκησης επιχειρήσεων όπως η λογιστική, η οικονομία, η διαχείριση, το μάρκετινγκ και η χρηματοδότηση
 2. Εκθέστε τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη διαπραγμάτευση, τη διαχείριση των επιχειρήσεων, το πετρέλαιο
 3. Αξιολογεί με κριτικό πνεύμα βασικές έννοιες και αρχές της επιστήμης σχετικά με την ενεργειακή πολιτική και τη διαχείριση
 4. Χρησιμοποιήστε τις βασικές γνώσεις του πετρελαίου
 5. Αναλύστε και αξιολογήστε τα οικονομικά της ενέργειας, του πετρελαίου
 6. Είναι προφανές ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την ενέργεια και το περιβάλλον, καθώς και θέματα γεωπολιτικής ασφάλειας
 7. Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση των σημερινών περιβαλλοντικών θεμάτων, όπως η αλλαγή του κλίματος, οι ανανεώσιμοι πόροι και η βιωσιμότητα

Υποτροφίες - Οικονομική Βοήθεια

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει υποτροφίες και οικονομική βοήθεια σε φοιτητές πλήρους φοίτησης, με τη μορφή υποτροφιών ακαδημαϊκής αξίας, βοήθειας οικονομικής βοήθειας, αθλητικών υποτροφιών και προγραμμάτων σπουδών στην πανεπιστημιούπολη.

Τελευταία ενημέρωση Νοέμβριος 2018

Σχετικά με τη Σχολή

UNIC is the largest university in Cyprus, with over 12,000+ students, from over 70 countries across the globe, coming together in an innovative and transformative learning space.

UNIC is the largest university in Cyprus, with over 12,000+ students, from over 70 countries across the globe, coming together in an innovative and transformative learning space. Διαβάστε Λιγότερα
Λευκωσία , Αθήνα + 1 Περισσότερα Λιγότερα

FAQ

Άλλη