MASTER ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Επισκόπηση προγράμματος και αποστολή

Το πρόγραμμα Master of Business Administration (MBA) της Western είναι διαπιστευμένο από το Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB, https://www.aacsb.edu/about). Το πρόγραμμα MBA της Western επικεντρώνεται στην προετοιμασία των μαθητών για διευθυντικές θέσεις και ηγετικούς ρόλους σε σύγχρονες οργανώσεις. Οι μαθητές αποκτούν ζωτικές γνώσεις σχετικά με τις επιχειρηματικές και οργανωτικές λειτουργίες και δραστηριότητες. Οι μαθητές καλούνται να σκεφτούν στρατηγικά και να βελτιώσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να πετύχουν σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα.

Το MBA της Western έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ευελιξία για να καλύψει τις ανάγκες των μαθητών μας:

Εργαζόμενοι επαγγελματίες: Οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν ένα ή δύο μαθήματα το φθινόπωρο, την άνοιξη, το καλοκαίρι και τη διαμεσολάβηση, ολοκληρώνοντας το πτυχίο σε μόλις δύο χρόνια.

Φοιτητές πλήρους απασχόλησης: Για τους μαθητές που είναι σε θέση να αναλάβουν δέσμευση πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένου του καλοκαιριού και της διασταύρωσης, το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί σε 12-14 μήνες ανάλογα με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Ο προγραμματισμός μας καλύπτει επίσης τις ανάγκες των αποφοίτων Λογιστικής που πληρούν τις προϋποθέσεις 150 ώρες πίστωσης του Κοννέκτικατ πριν από την ένταξη σε λογιστικές εταιρείες.

Τα περισσότερα μεταπτυχιακά μαθήματα συναντιούνται μία νύχτα την εβδομάδα από Δευτέρα έως Πέμπτη το βράδυ στις 5:25 μ.μ. Ορισμένα μαθήματα μπορεί να προσφέρονται σε διαδικτυακή ή υβριδική μορφή και περιστασιακά στις 8 μ.μ. ή τα σαββατοκύριακα. Μικρές τάξεις, συνήθως λιγότερες από 25 μαθητές, ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση και τη συλλογικότητα μεταξύ των μαθητών.

Στόχοι και αποτελέσματα εκμάθησης προγράμματος

1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Οι μαθητές θα μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά.

Μαθησιακό αποτέλεσμα 1 (γραπτό): Οι μαθητές θα επιδείξουν αποτελεσματικές, επαγγελματικές γραπτές δεξιότητες επικοινωνίας κατά την προετοιμασία επιχειρηματικών σχεδίων, την ανάλυση περιπτώσεων και την επικοινωνία καθημερινών θεμάτων.

Μαθησιακό αποτέλεσμα 2 (προφορικό): Οι μαθητές θα επιδείξουν αποτελεσματικές, επαγγελματικές δεξιότητες προφορικής επικοινωνίας όταν κάνουν πειστικές παρουσιάσεις και παρουσιάσεις μεταφοράς γνώσης.

2. Ηγεσία και ομάδες: Οι μαθητές θα επιδείξουν ηγετική συμπεριφορά και συμπεριφορά μελών στην ομάδα.

Μαθησιακό Αποτέλεσμα 1: Οι μαθητές θα επιδείξουν ικανότητα ηγεσίας περιγράφοντας και εντοπίζοντας ηγετικά χαρακτηριστικά και ασκώντας ηγετικές συμπεριφορές σε ομαδικές εργασίες.

Μαθησιακό Αποτέλεσμα 2: Οι μαθητές θα επιδείξουν την ικανότητα συμμετοχής στην ομάδα ενεργώντας ως αποτελεσματικά μέλη της ομάδας κατά τη διάρκεια ομαδικών εργασιών και προσομοιώσεων και περιγράφοντας και εντοπίζοντας τα χαρακτηριστικά που διαθέτουν τα αποτελεσματικά μέλη της ομάδας.

3. ΚΡΙΤΙΚΗ Σκέψη / Ηθική: Οι απόφοιτοι MBA θα επιδείξουν έντονη κριτική σκέψη και ευαισθησία σε ηθικά ζητήματα.

Μαθησιακό Αποτέλεσμα 1: Οι μαθητές θα επιδείξουν ισχυρές δεξιότητες κριτικής σκέψης μέσω της αναγνώρισης των υποθέσεων, της αξιολόγησης ή των επιχειρημάτων και με την εξαγωγή κατάλληλων συμπερασμάτων.

Μαθησιακό Αποτέλεσμα 2: Οι μαθητές θα επιδείξουν γνώση ηθικών ζητημάτων που επηρεάζουν τις επιχειρηματικές αποφάσεις.

4. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΝΩΣΗ: Οι μαθητές θα επιδείξουν γνώση παγκόσμιων επιχειρηματικών θεμάτων.

Μαθησιακό Αποτέλεσμα: Οι μαθητές θα επιδείξουν γνώση παγκόσμιων επιχειρηματικών ζητημάτων που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων από επιχειρηματικούς οργανισμούς.

Τελευταία ενημέρωση Σεπτ. 2020

Υποτροφία Keystone

Ανακαλύψτε τις επιλογές που μπορεί να σας δώσει η υποτροφία μας

Σχετικά με τη Σχολή

University Mission Western Connecticut State University changes lives by providing all students with a high quality education that fosters their growth as individuals, scholars, professionals, and lea ... περαιτέρω

University Mission Western Connecticut State University changes lives by providing all students with a high quality education that fosters their growth as individuals, scholars, professionals, and leaders in a global society. To achieve this, we Offer undergraduate and graduate programs that weave together liberal arts and professional education and instill a desire for life-long learning. Sustain a vibrant, inclusive campus that connects individuals through co-curricular programs, cultural events, and service to the community. Attract student-centered faculty who are passionate teachers and accomplished scholars. Establish partnerships that create opportunities for internships, research, and experiential learning. Values Excellence. We value outstanding achievement realized through persistence, effort, honest feedback, and self-reflection. Curiosity. We value the questions that drive learning, innovation, and creativity, which serve as the beginning and the desired outcome of education. Dialogue. We value the conversations that explore diverse perspectives and encourage shared understanding. Engagement. We value the interactions with ideas, peers, and community that are essential to a vibrant university environment. Opportunity. We value the possibilities created by affordable, accessible educational environments in which students can grow into independent thinkers and confident leaders. Respect. We value the right of all people to be treated with dignity and fairness and expect this in our policies, classrooms, and community. Vision Western Connecticut State University will be widely recognized as a premier public university with outstanding teachers and scholars who prepare students to contribute to the world in a meaningful way. Διαβάστε Λιγότερα

Υποβολή ερώτησης

Άλλη