Βασικά στοιχεία

 • Μορφή: Μερική απασχόληση, Μεγάλο Σαββατοκύριακο
 • Γλώσσα: Αγγλικά
 • Διάρκεια: 15 μήνες
 • Μέσος όρος ηλικίας: 35
 • Συμμετέχοντες: 25


ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Το Διεθνές Εκτελεστικό MBA απευθύνεται σε διαχειριστές, επαγγελματίες και συμβούλους που θέλουν να καθοδηγήσουν τις εταιρείες στη διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού και διεθνούς ανάπτυξης , έχοντας επίγνωση ότι αυτές οι προκλήσεις θα καθορίσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα στο εγγύς μέλλον. Το Master φέρνει την ψηφιακή καινοτομία στο κέντρο των επιχειρηματικών αποφάσεων και τη δημιουργία αξίας για τις μάρκες, τις υπηρεσίες και τους καταναλωτές, αναπτύσσοντας μια ολιστική προσέγγιση στη γνώση, θέτοντας ψηφιακές δεξιότητες απαλλαγμένες αποκλειστικά από τεχνικούς και ειδικούς πίνακες συζητήσεων και αντίθετα τους συνδέοντας με ολόκληρο τον οργανισμό .

Αυτό το συστηματικό όραμα, που υποστηρίζεται από την ευρεία βάση γνώσεων του Πανεπιστημίου της Μπολόνια και από την άμεση επαφή με τις εταιρείες ιταλικής αριστείας, μεταφράζεται στην ικανότητα να σχεδιάζει και να κυβερνά τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε όλες τις διαδικασίες του: από τη στρατηγική μέχρι την ανάλυση και απόδοση δεδομένων , από το σχεδιασμό των υπηρεσιών μέχρι τη διοίκηση της διοίκησης.

Η συμμετοχή στο Διεθνές Εκτελεστικό MBA σημαίνει να επιτύχει ηγετικό ρόλο στην αλλαγή στις επιχειρήσεις . Εκείνοι που ζουν αυτή την εμπειρία είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν μια πρόκληση με τους εαυτούς τους και να γίνουν συνομιλητές ικανός να επηρεάσει τις αποφάσεις στην κορυφή της διεθνούς πραγματικότητας. Το πρόγραμμα, στα αγγλικά, χωρίζεται σε 39 κατοικήσεις 3 ημερών το καθένα (Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, μία φορά το μήνα) για την κάλυψη των αναγκών εργασίας των συμμετεχόντων. Τα μαθήματα για τα βασικά θέματα του Διδάσκοντος εναλλάσσονται με τους Hackathons, ημέρες σχεδιασμένες να εργάζονται σε ομάδες για συγκεκριμένα θέματα που ασχολούνται με τα μαθήματα, Focus Session, για την αντιμετώπιση οριζόντιων θεμάτων του ψηφιακού επιχειρηματικού κόσμου και της Διεθνούς Εβδομάδας @ Silicon Valley, CA.

Η μελλοντική επιχειρηματική διαδρομή θα παρακολουθείται από επαγγελματίες που θα μπορούν να επιταχύνουν τη διαδικασία αλλαγής: κλείστε μια συνέντευξη με τον Διευθυντή του Δασκάλου για να γίνει μέρος αυτής.


Ημερολόγιο

 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18 Ιανουαρίου 2019
 • Επιλογή: Κατά το ραντεβού
 • Προθεσμία εγγραφής: 18 Ιανουαρίου 2019
 • Ημερομηνία έναρξης: Προθέρμανση στο διαδίκτυο: 18 Δεκεμβρίου 2018. Ξεκινήστε τον Μάστερ: 18 Ιανουαρίου 2019


Δομή

Το Διεθνές Εκτελεστικό MBA είναι ένα πρόγραμμα μερικής απασχόλησης συμβατό με την εργασία που χωρίζεται σε 12 κατοικήσεις 3 ημερών το καθένα (Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, μία φορά το μήνα) στην οποία προστίθεται ένα αρχικό Hackaton Residential και ένα τελευταίο για την προετοιμασία των εργασιών του έργου, εκτός από μια ημέρα αφιερωμένη στην παρουσίαση και συζήτηση των τελικών εργασιών του έργου.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι οργανωμένο σε 3 ενότητες:

 • Ενότητα 1: Θεμελιώδης για τις επιχειρήσεις
 • Ενότητα 2: Ψηφιακός Ενεργοποιητής
 • Ενότητα 3: Ψηφιακή μεταμόρφωση

Κάθε ενότητα περιλαμβάνει μαθήματα, συνεδρίες εστίασης, συναντήσεις με διευθυντικά στελέχη και επαγγελματίες του ψηφιακού επιχειρηματικού κόσμου και προετοιμασία συναντήσεων με στόχο την ανάπτυξη των εργασιών του έργου. Τα περιεχόμενα είναι δομημένα έτσι ώστε να εγγυώνται τη διαδοχή των δραστηριοτήτων και να επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να εμβαθύνουν κάθε μεμονωμένη περιοχή από καιρό σε καιρό.

 • Κύρια μαθήματα: 12 βασικά μαθήματα σε συγκεκριμένα θέματα και χαρακτηρίζοντας την ενότητα που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια των τριών ημερών που απαρτίζουν κάθε κατοικία.
 • Συνεδριάσεις επικέντρωσης: 11 συνεδρίες εστίασης στο τέλος κάθε ενότητας για οριζόντια θέματα σχετικά με τον ψηφιακό επιχειρηματικό κόσμο.
 • Εξ αποστάσεως μάθηση: διδασκαλία εξ αποστάσεως διάρκειας 45 εβδομάδων κατά την οποία οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εκπονήσουν εκ νέου τα περιεχόμενα που εξετάζονται κατά τη διάρκεια κάθε κατοικίας και, με την υποστήριξη και τις ενδείξεις των καθηγητών, να δημιουργήσουν ένα έγγραφο για κάθε ένα από τα κύρια θέματα που εξετάζονται κατά τη διάρκεια των τάξεων βασικά μαθήματα.
 • Hackathons: 3 hackathons μιας ημέρας κατά τη διάρκεια της οποίας οι συμμετέχοντες, χωρισμένοι σε ομάδες, εργάζονται σε συγκεκριμένα επιχειρηματικά θέματα και κρίσιμα ζητήματα. Κάθε ομάδα λαμβάνει αξιολόγηση με βάση το έργο που έχει γίνει και το αποτέλεσμα αυτό συμβάλλει στην τελική αξιολόγηση του συμμετέχοντος.
 • Εταιρική Ανάλυση Ψηφιακών Επιχειρήσεων: Στο τέλος της ενότητας 1, οι συμμετέχοντες, χωρισμένοι σε ομάδες, θα ξεκινήσουν την ψηφιακή επιχειρηματική ανάλυση που ανατέθηκε στην εταιρεία που την αναπτύσσει κατά τη διάρκεια του κύκλου κατάρτισης (ψηφιακή επιχειρηματική καινοτομία και παραγωγή ψηφιακών επιχειρήσεων) και θα την παρουσιάσει στο τέλος της ενότητας 2. Αυτή η ανάλυση θα αποτελέσει αντικείμενο αξιολόγησης και συζήτησης, καθώς και προετοιμασία για την τρίτη φάση που αντιπροσωπεύει η τελική εργασία έργου.
 • Έργο του έργου: Το έργο ολοκληρώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και συνίσταται στην υλοποίηση ενός τελικού έργου το οποίο ξεκινά από τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν και αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ενοτήτων.


ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 • Μεγάλα δεδομένα
 • Στρατηγική επιχείρησης
 • Ψηφιακές Επιχειρήσεις (Re) Design
 • Σχεδίαση ψηφιακών επιχειρήσεων
 • Ψηφιακή Υποδομή
 • Ψηφιακό μάρκετινγκ
 • Χρηματοδότηση
 • Ανάλυση οικονομικών και επιχειρηματικών επιδόσεων
 • Βιομηχανία 4.0
 • Ηγεσία στην ψηφιακή εποχή
 • Εμπορία
 • Λειτουργίες


Μέθοδος εκμάθησης

Η μεθοδολογία μελέτης του Μεταπτυχιακού Σπουδαστή εναλλάσσεται μεταξύ της μάθησης στην τάξη και των απομακρυσμένων πρακτικών δραστηριοτήτων στην πλατφόρμα e-learning της Σχολής, παρακολουθούμενη συνεχώς από ειδικούς διδάσκοντες.

Εκπαίδευση εξ αποστάσεως: Η δραστηριότητα εξ αποστάσεως σπουδών, ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας για την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης της Σχολής, αποτελεί μια στιγμή ατομικής μελέτης υπό την εποπτεία του εκπαιδευτή αναφοράς. Η πλατφόρμα είναι εξοπλισμένη με ένα φόρουμ για την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών σε πραγματικό χρόνο μεταξύ καθηγητών, καθηγητών και συμμετεχόντων.


Προφίλ κλάσης

Ο Κύριος έχει ως στόχο:

 • διευθυντές, επαγγελματίες και πτυχιούχους συμβούλους με περισσότερα από 3 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας που επιθυμούν να ενισχύσουν τη σταδιοδρομία τους στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού, εστιάζοντας σε όλες τις πτυχές, από τη στρατηγική έως την ανάλυση μεγάλων δεδομένων και επιδόσεων, από το σχεδιασμό των υπηρεσιών μέχρι τη διοίκηση του οργανισμού.
 • διευθυντές, επαγγελματίες και μη πτυχιούχους σύμβουλοι, που απαιτείται να έχουν τουλάχιστον 5 χρόνια επαγγελματικής πείρας και οι οποίοι έχουν έντονο ενδιαφέρον για την ενίσχυση της σταδιοδρομίας τους στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού, εστιάζοντας σε όλες τις πτυχές του, από τη στρατηγική σε μεγάλα δεδομένα και επιδόσεις από το σχεδιασμό των υπηρεσιών έως τη διοίκηση του οργανισμού.

Η μέση αναμενόμενη επαγγελματική εμπειρία είναι 7-8 ετών, η μέση ηλικία είναι 35 χρόνια.

Δικτύωση

Το διεθνές Executive MBA είναι ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα που αποτελείται από ανθρώπους, στο οποίο δημιουργούνται επίσημες και ανεπίσημες ευκαιρίες ανταλλαγής για να διευκολύνουν την κυκλοφορία ιδεών και εμπειριών μεταξύ όλων των συμμετεχόντων. Η δικτύωση αναπτύσσεται μεταξύ μαθητών της ίδιας τάξης, μεταξύ των συμμετεχόντων και των καθηγητών, καθώς και με τους μαθητές άλλων προγραμμάτων και με την σχολική κοινότητα.

Το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από μια διεπιστημονική προσέγγιση που συνδυάζει διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας και εφαρμογές, χρήσιμες για τη δημιουργία ενός δικτύου μεταξύ συμμετεχόντων και εταιρειών: Hackathon και Focus Session .

Στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχουν δύο διαφορετικές δραστηριότητες εφαρμογής που διαρκούν μία ημέρα:

 • Hackathon - Ένα διεγερτικό και συναρπαστικό μονοήμερο διαγωνισμό στο οποίο οι συμμετέχοντες, χωρισμένοι σε ομάδες, θα ανταγωνίζονται σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές υποθέσεις. Οι Hackathons θα πραγματοποιηθούν στα κεντρικά γραφεία των συνεργαζόμενων εταιρειών ή στην Bologna Business School .
 • Focus Session - Ειδικές συνεδρίες με διαχειριστές και επαγγελματίες σε οριζόντια θέματα που σχετίζονται με τον ψηφιακό επιχειρηματικό κόσμο.


Εταιρείες

Η Διεθνής EMBA φέρνει την ψηφιακή καινοτομία στο κέντρο των επιχειρηματικών αποφάσεων και της δημιουργίας αξίας για τις μάρκες, τις υπηρεσίες και τους καταναλωτές, αναπτύσσοντας μια ολιστική προσέγγιση στη γνώση, η οποία απελευθερώνει ψηφιακές δεξιότητες από αποκλειστικά τεχνικά και εξειδικευμένα τραπέζια συζήτησης και τα συνδέει με ολόκληρο τον οργανισμό .


Αμοιβές

Το κόστος εγγραφής για το μάθημα Master σε εταιρική βάση είναι 32.000 Ευρώ ΦΠΑ .

Υπάρχουν μειωμένα τέλη:

 • για ατομική καταχώριση.
 • για εταιρείες επιχειρηματικού δικτύου.
 • για τους αποφοίτους BBS και Profingest.

Το τέλος εγγραφής περιλαμβάνει:

 • Δωρεάν είσοδος στο κλειστό γυμναστήριο
 • Εκδηλώσεις της Κοινότητας BBS
 • Εργαστήριο υπολογιστών
 • Ασύρματο δίκτυο
 • Πρόσβαση στη βάση δεδομένων των ισολογισμών της εταιρείας


Τιμητικό Δάνειο

Χάρη σε συμφωνία μεταξύ Bologna Business School και Intesa Sanpaolo, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο δάνειο "PerTe Prestito Con Lode" με μειωμένο επιτόκιο για να καλύψουν τα τέλη εγγραφής.

Τα κύρια χαρακτηριστικά:

 • Ένα ποσό ίσο με το τέλος συμμετοχής
 • Προεξοφλημένη τιμή
 • Δεν απαιτείται εγγύηση
 • Επιστρέψιμη σε 10 χρόνια
 • Δεν υπάρχουν τέλη πρόωρου κλεισίματος
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
 • Αγγλικά

Κοιτάξτε5 περισσότερα μαθήματα αποBologna Business School »

Τελευταία ενημέρωση Ιανουάριος 12, 2019
Το μάθημα αυτό είναι Διαδικτυακά και στην πανεπιστημιούπολη συνδυαστικά
Ημερομηνία έναρξης
Duration
15 Μήνες
Μερική παρακολούθηση
Τιμή
32,000 EUR
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Άλλη