Executive MBA

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Executive MBA (Executive Master of Business Administration) - συντομογραφία EMBA - είναι ένα εντατικό πρόγραμμα μερικής απασχόλησης που οδηγεί σε μεταπτυχιακό στη διαχείριση. Οι φοιτητές που πληρούν ικανοποιητικά όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος λαμβάνουν επίσημα πτυχία με μεταπτυχιακό τίτλο στο Executive MBA από το Wrocław University of Economics and Business. Το πρόγραμμα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Διαδικασίας της Μπολόνια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το περιεχόμενο και ο σχεδιασμός του διασφαλίζουν τη συγκρισιμότητα των ικανοτήτων των αποφοίτων και των διπλωμάτων τους με εκείνες που προσφέρονται στα πανεπιστήμια της Δυτικής Ευρώπης και της Αμερικής, ιδίως στο πεδίο της διευθυντικής εκπαίδευσης. Επιπλέον, το πρόγραμμά μας είναι σύμφωνο με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Πίστωσης (ECTS).

Το Executive MBA Program δεν είναι μόνο μια απάντηση στις απαιτήσεις που επιβάλλονται σε εμάς και στους αποφοίτους μας από το διεθνές περιβάλλον, αλλά είναι επίσης μια προσπάθεια να εκπληρώσουμε τις προσδοκίες του γειτονικού περιβάλλοντος του πανεπιστημίου μας - της δυναμικά αναπτυσσόμενης περιοχής της Κάτω Σιλεσίας.

Το Executive MBA Program προετοιμάζεται για καριέρα στον επιχειρηματικό κόσμο με την ευρύτερη έννοια. Έχει σχεδιαστεί για να εκπαιδεύσει ανώτερους και μεσαίου επιπέδου διευθυντές τόσο για εγχώριες όσο και για διεθνείς εταιρείες, καθώς και για μη επιχειρηματικούς οργανισμούς.

137501_137475_WUEB-04.jpgWroclaw University of Economics and Business"}" />

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Φιλοδοξία μας είναι να προσελκύσουμε τους μαθητές που είναι πολύ υψηλού επιπέδου κοινωνικής ποικιλομορφίας: απόφοιτοι από διαφορετικούς τομείς σπουδών, με επαγγελματική πρακτική σε διαφορετικούς τύπους επιχειρηματικών και μη επιχειρηματικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων διαφορετικών ειδών των επιχειρηματικών τους προφίλ, που προέρχονται από διαφορετικά χώρες και εθνοτικές ομάδες, διαφορετικού φύλου, διαφορετικών πολιτικών και θρησκευτικών κατευθύνσεων, διαφορετικής οικογενειακής κατάστασης κ.λπ., αλλά ταυτόχρονα, όλες αυτές πρέπει να είναι σε θέση να σέβονται τη διακριτικότητα των άλλων και να εκφράζουν επιθυμία, προθυμία και ικανότητα εφαρμογής των κανόνων και των κανόνων της συνήθους κοινωνικής επαφής.

Ο κύριος στόχος:

Ο κύριος στόχος της εκπαιδευτικής προσφοράς στο Πρόγραμμα Executive MBA είναι να παρέχει στους μαθητές ένα ολοκληρωμένο όραμα μιας εταιρείας (οργανισμού) στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς και να αναπτύξει γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες στη διαμόρφωση και ανάλυση των προβλημάτων της εταιρείας, των δεξιοτήτων που απαιτούνται να λαμβάνουν αποφάσεις στο πλαίσιο αυτών των προβλημάτων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση αυτών των αποφάσεων στο πλαίσιο της αλλαγής εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος.

Ακριβείς στόχοι:

 • Αποκτήστε τη σταθερή βάση των ικανοτήτων στους κύριους τομείς των δραστηριοτήτων της εταιρείας, όπως μάρκετινγκ, χρηματοδότηση, λογιστική, διαχείριση ανθρώπινων πόρων, στρατηγική και πολιτική της επιχείρησης.
 • Ενσωματώστε τις επιστημονικές γνώσεις με τις επιχειρήσεις μέσω θεματικών ενοτήτων.
 • Κατανοήστε το περιβάλλον της εταιρείας και τους μηχανισμούς λειτουργίας της.
 • Αναπτύξτε την ικανότητα διαχείρισης ομάδων καθώς και την ικανότητα εργασίας και επικοινωνίας σε ομάδες.
 • Αποκτήστε κατάλληλες αναλυτικές, σχεδιαστικές και επιχειρησιακές δεξιότητες που μπορεί να απαιτηθούν σε πολύπλοκες πρακτικές καταστάσεις.
 • Αναπτύξτε την ικανότητα να αντιλαμβάνεστε γρήγορα και ρεαλιστικά τα αποφασιστικά προβλήματα και να αξιολογείτε με ακρίβεια τις άμεσες και απομακρυσμένες συνέπειες των αποφάσεων που λαμβάνονται.
 • Αποκτήστε την ικανότητα να μαθαίνετε συνεχώς και να χρησιμοποιείτε σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και εργαλεία πληροφορικής που υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων.
 • Αποκτήστε τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη συνεργασία σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον και απαραίτητες για την εκτέλεση διαχειριστικών εργασιών σε ένα διεθνές περιβάλλον.

Οργάνωση και δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα Executive MBA διαρκεί 2 χρόνια (4 εξάμηνα) και τα μαθήματα πραγματοποιούνται με μια μορφή συνεδριών Σαββατοκύριακου (μόνο Σάββατα και Κυριακές). Υπάρχουν περίπου 10 συνεδρίες Σαββατοκύριακου κάθε εξάμηνο. Ο πλήρης εκπαιδευτικός κύκλος καλύπτει δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά έτη. Οι μαθητές του πρώτου έτους θα αποκτήσουν μια σταθερή βάση ικανοτήτων σε τομείς όπως μάρκετινγκ, χρηματοδότηση, λογιστική, διαχείριση ανθρώπινων πόρων, διαχείριση έργων, στρατηγική διαχείριση, διαχείριση επιχειρήσεων κ.λπ. Οι μαθητές θα επιλέξουν τρεις από τις έξι προτεινόμενες θεματικές ενότητες κατά τη διάρκεια της δεύτερης έτος, το οποίο θα παρέχεται σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις. Κάθε ενότητα θα αποτελείται από:

 1. μια επίσκεψη μελέτης στην επιχείρηση,
 2. θεωρητικά μαθήματα με ερευνητικό και διδακτικό υπάλληλο,
 3. πρακτικά μαθήματα με έναν επαγγελματία,
 4. ένα επιχειρηματικό σχέδιο όπου οι μαθητές θα λύσουν ένα πρόβλημα που προετοιμάστηκε από έναν επαγγελματία (σε συνεργασία με έναν ερευνητή και διδακτικό υπάλληλο),
 5. υπεράσπιση του έργου.

Για να ολοκληρώσετε με επιτυχία το Πρόγραμμα Executive MBA και να αποκτήσετε μεταπτυχιακό τίτλο, ένας φοιτητής πρέπει να περάσει όλα τα μαθήματα που έχουν προγραμματιστεί στο πρόγραμμα και να υπερασπιστεί τη διατριβή του μεταπτυχιακού στο τέλος του 4ου εξαμήνου.

137511_137476_WUEB-05.jpgWroclaw University of Economics and Business"}" />

Προφίλ του υποψηφίου

Οι παραλήπτες του προγράμματος Executive MBA είναι ενεργοί επαγγελματίες:

 • οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον 3 χρόνια διαχειριστικής εμπειρίας (π.χ. εκτελούν διαφορετικά είδη λειτουργιών διευθυντικού χαρακτήρα, ηγέτες και συντονιστές έργων, επιχειρηματίες που απασχολούν υπαλλήλους),
 • που είναι απόφοιτοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (εθνικά ή ξένα σχολεία), που εκπροσωπούν διάφορες μεγάλες εταιρείες: πολυτεχνική, γενική ακαδημαϊκή, γεωργική, ιατρική, καλλιτεχνική, ανθρωπιστική κ.λπ., καθώς και εκείνους που είναι απόφοιτοι σχολών επιχειρήσεων, διοίκησης ή μηχανικής ( δημόσιο ή μη δημόσιο) και να κατέχει πτυχίο, μηχανικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα,
 • του οποίου τα μυαλά είναι ανοιχτά για να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες και που έχουν αυτή την προσπάθεια να αναπτύξουν τις διαχειριστικές τους ικανότητες σε μια συνεχή διαδικασία,
 • που είναι πρόθυμοι να μοιραστούν τη δική τους εμπειρία με άλλους συμμετέχοντες στο Executive MBA Program και που είναι ικανοί να αντλήσουν από την ποικιλία των εμπειριών άλλων ανθρώπων,
 • που επιθυμούν να αποκτήσουν στο Executive MBA Program ακαδημαϊκή εκπαίδευση και μεταπτυχιακό στο πεδίο της διαχείρισης - τα οποία είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη σταδιοδρομίας διευθυντικών στελεχών.

Κριτήρια εγγραφής

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες που περιέχονται στα έγγραφα της αίτησης και το αποτέλεσμα της συνέντευξης.

Ειδικότερα, στην αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

 • τύπος και επίπεδο εκπαίδευσης (2/10),
 • διαχειριστική εμπειρία (4/10),
 • κίνητρα του υποψηφίου (2/10),
 • προδιάθεση υποψηφίου (2/10).

Αμοιβές

Το Executive MBA Program είναι σπουδές επί πληρωμή.

Τα εκπαιδευτικά έξοδα βαρύνουν τον ακροατή μεμονωμένα ή από τη μονάδα ανάθεσης.

Το τέλος εξαμήνου για τις σπουδές (στην πολωνική και τη διεθνή επιλογή) είναι:

 • 8 750 PLN - για πολωνούς πολίτες
 • 2 000 EUR - για αλλοδαπούς

Επικοινωνία μαθήματος

Διευθυντής προγράμματος: Καθηγητής Maja Kiba-Janiak

Επικεφαλής διευθυντής: mgr Aleksandra Mikła

email: mba@ue.wroc.pl

Τελευταία ενημέρωση Αύγ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

The Wroclaw University of Economics and Business is ranked among the top economic schools of higher education in Poland, and an important center of science and research. Its activities are aimed at ma ... περαιτέρω

The Wroclaw University of Economics and Business is ranked among the top economic schools of higher education in Poland, and an important center of science and research. Its activities are aimed at maintaining and strengthening the position of the university on regional, national, and international levels, improving competitive advantage, and shaping its image of a modern institution, open and friendly to its employees, students, and the environment. Διαβάστε Λιγότερα

Υποβολή ερώτησης

Άλλη