προσαρμοσμένα προγράμματα

Γενικά

2 διαθέσιμες θέσεις

Περιγραφή προγράμματος

Η Σχολή Διοίκησης του Yale παρέχει μια μεγάλη ποικιλία προσαρμοσμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μεμονωμένους οργανισμούς, που κυμαίνονται από σύντομα σεμινάρια έως πιο εκτεταμένα ολοκληρωτικά προγράμματα για αρκετούς μήνες. Κάθε πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο στον χορηγό οργανισμό και τους συμμετέχοντες του και μπορεί να επικεντρωθεί σε ένα ενιαίο κλάδο (π.χ. Λογιστική και Έλεγχος, Χρηματοδότηση, Διαχείριση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ ή Οργανωτική Συμπεριφορά) ή να περιλαμβάνει μια ευρύτερη, διεπιστημονική προσέγγιση (π.χ. Ανταγωνιστικές Στρατηγικές , Εταιρική Διακυβέρνηση, Διαχείριση Υγείας ή Αναδυόμενες Παγκόσμιες Αγορές). Τα προγράμματα σχεδιάζονται σε συνεργασία με τον χορηγό οργανισμό για να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους και μπορούν να αξιοποιήσουν τους εκτεταμένους πόρους και την ικανότητα άλλων σχολείων και τμημάτων του Yale (όπως το δίκαιο, την ιατρική, τη δασοκομία, τη δημόσια υγεία και την τεχνολογία).


Επιλεγμένα εξατομικευμένα εκτελεστικά προγράμματα

* Επιχειρήσεις και παγκοσμιοποίηση για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα: Ρωσία

Μια μεγάλη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία θα στείλει μια ομάδα 25 ηγετών από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα στο Yale SOM για ένα εκτελεστικό πρόγραμμα διάρκειας δύο εβδομάδων. Το πρόγραμμα αποσκοπεί να παράσχει στα στελέχη των επιχειρήσεων και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής μια κατανόηση των επιχειρήσεων ως αναπόσπαστου μέρους της κοινωνίας των πολιτών και της κοινωνικής ανάπτυξης. Για να επιτευχθεί αυτό, το πρόγραμμα θα έχει ως επίκεντρό του θέματα όπως η παγκοσμιοποίηση και η οικονομική ανάπτυξη, η διεθνής πολιτική και οι επιχειρήσεις, η ιστορία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, η μακροοικονομία, η εταιρική διακυβέρνηση και η ηγεσία.

* Επιχειρηματική Ηγεσία και Στρατηγική: Ολλανδία

Το πρόγραμμα Επιχειρηματική Ηγεσία και Στρατηγική για στελέχη από τις Κάτω Χώρες (που γίνεται σε συνεργασία με την Ακαδημία Διοίκησης του Πανεπιστημίου του Groningen, Κάτω Χώρες) προσφέρει στους συμμετέχοντες μια ποικιλία από θεμελιώδη οράματα, ιδέες, θεωρίες, βέλτιστες πρακτικές και απόψεις. Το πρόγραμμα αποσκοπεί να επαναφέρει τους συμμετέχοντες στην αρχική κλασική αντίληψη ενός Πανεπιστημίου ως σημείο συνάντησης ιδεών, ταλέντων και απόψεων και ένα χώρο που δημιουργεί μια νέα σύνθεση από μια σύγκρουση παραδειγμάτων και συνδυασμού παραδόξων. Τα μέλη της Σχολής από το Yale SOM θα μοιραστούν τις συναρπαστικές εμπειρίες, τις σκέψεις και τις αμφιβολίες τους για ποικίλα θέματα όπως οι Οικολογικές Συνέπειες της Κλιματικής Αλλαγής, η Τεχνολογική Αλλαγή και η Διοίκηση, η Απελευθέρωση, το Μάρκετινγκ Πελατών και ο Οργανωτικός Σχεδιασμός στην Επιχειρηματική Στρατηγική και Καινοτομία.

* Σύγχρονα οικονομικά για την παγκόσμια εκτελεστική εξουσία: Βραζιλία

Τα ανώτερα στελέχη χρηματοδότησης από τη Βραζιλία θα έρθουν στο Yale SOM για ένα εντατικό πρόγραμμα διάρκειας τεσσάρων ημερών για τα Διεθνή Χρηματοοικονομικά και Θέματα Επιχειρηματικών Οικονομικών. Οι καθηγητές από την Yale SOM θα προσφέρουν τις γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη τους σε θέματα όπως η αποτίμηση των εταιρειών, το κόστος κεφαλαίου, η διαχείριση επενδύσεων, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές, ο κίνδυνος και η απόδοση σε αναδυόμενες αγορές, η διαχείριση χαρτοφυλακίων σε παγκόσμιο επίπεδο, ο κίνδυνος αντιστάθμισης κινδύνου και οι διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές.

* Πρόγραμμα στη Γενική Διοίκηση: Κίνα

Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί για να παρέχει υψηλού επιπέδου στελέχη μιας μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας στην Κίνα των γνώσεων που θα τους βοηθήσουν να λάβουν καλύτερες αποφάσεις διαχείρισης. Έχει σχεδιαστεί για να διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντες των συμμετεχόντων δίνοντάς τους έκθεση σε καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και να τους βοηθήσει να αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση των αλλαγών στην παγκόσμια οικονομία. Δεύτερον, θα οικοδομήσει ένα ισχυρό θεμέλιο ολοκληρωμένων, διαλειτουργικών γνώσεων και δεξιοτήτων, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να τοποθετήσουν ανταγωνιστικά τη δουλειά τους στο μέλλον. Αυτό το εντατικό πρόγραμμα διάρκειας δύο εβδομάδων στο Yale SOM θα αποτελείται από ενότητες στη Χρηματοοικονομική Λογιστική, Λογιστική και Έλεγχο Κόστους, Διαχείριση Μάρκετινγκ και Επιχειρηματική Στρατηγική.

* Διαχείριση Καινοτομίας: Ιαπωνία

Μια διακεκριμένη ομάδα Διευθυντών Πληροφορικής και Διευθύνοντες Συμβούλους από ορισμένες από τις μεγαλύτερες Ιαπωνικές εταιρείες θα έρθει στο Yale SOM για να παρακολουθήσει ένα εκτελεστικό πρόγραμμα για τη Διαχείριση Καινοτομίας. Αυτό το τετραήμερο πρόγραμμα έντασης θα επικεντρωθεί σε επιχειρηματικές και οργανωτικές στρατηγικές που βοηθούν τις εταιρείες να καινοτομούν καθώς και να συζητούν περιπτώσεις όπου η καινοτομία δεν επιτυγχάνεται λόγω του εσωτερικού σχεδιασμού του οργανισμού ή της στρατηγικής εφαρμογής. Τα θέματα που θα εξεταστούν περιλαμβάνουν διάφορα μοντέλα καινοτομίας, τη γεωγραφία της καινοτομίας, τη σύνδεση της τεχνολογικής στρατηγικής με την επιχειρηματική στρατηγική, την εξωτερική ανάθεση ως πηγή καινοτομίας, τους ανθρώπινους παράγοντες καινοτομίας, τη ριζική καινοτομία στις ώριμες οργανώσεις και τις τάσεις και την καινοτομία των χρηστών ΤΠ.

* Χρηματοοικονομική Μηχανική και Ηγεσία: Χονγκ Κονγκ

Τα ανώτερα στελέχη μιας μεγάλης εταιρείας τηλεπικοινωνιών από το Χονγκ Κονγκ θα έρθουν στο Yale SOM για ένα εντατικό πρόγραμμα διάρκειας δύο εβδομάδων. Η Σχολή θα μοιραστεί την εμπειρογνωμοσύνη της σε εξειδικευμένες ενότητες σχετικά με τη Χρηματοοικονομική Μηχανική, την Ηγεσία και τη Διαχείριση της Αλλαγής, την Απορύθμιση στη Βιομηχανία Τηλεπικοινωνιών και την Επιχειρηματική Στρατηγική.

* Πρόγραμμα Εκπαίδευσης του Διευθυντή Εταιρικής Διακυβέρνησης

Σε συνεργασία με το Φόρουμ της Παγκόσμιας Τράπεζας, το Yale SOM θα προσφέρει ένα δεκαήμερο εντατικό πρόγραμμα για ινστιτούτα στις αναπτυσσόμενες χώρες, στα οποία θα διοργανώνονται διευθυντές εταιρικών συμβουλίων.

Η αναζήτηση μακροπρόθεσμου κεφαλαίου αναγνωρίζεται ως το κλειδί για την οικονομική ανάπτυξη και τη σταθερότητα. Το επενδυτικό κεφάλαιο επιδιώκει την προστασία που παρέχεται από το νομικό σύστημα προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα διαφθοράς, απαλλοτρίωσης και παγιωμένης κακοδιαχείρισης. Πολλές από αυτές τις προστασίες επενδυτών θα παρέχονται από την κυβέρνηση, αλλά πολλά άλλα πρέπει να προέρχονται από τη διακυβέρνηση του ιδιωτικού τομέα της εταιρείας.

Η καλή εταιρική διακυβέρνηση περιλαμβάνει όλα τα μέτρα που μπορούν να αναληφθούν οικειοθελώς από τα διευθυντικά στελέχη, τους διευθυντές και τους μετόχους προκειμένου να διασφαλίσουν στους επενδυτές ότι προστατεύονται και ταυτόχρονα να γνωρίζουν τις κοινωνικές ευθύνες της εταιρείας.

Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τα περιφερειακά ινστιτούτα κατάρτισης διευθυντών, προωθώντας τη βάση γνώσεων και τα σύνολα δεξιοτήτων της καλής εταιρικής διακυβέρνησης.

Τελευταία ενημέρωση Σεπτ. 2017

Σχετικά με τη Σχολή

Το Yale SOM αποστολή να εκπαιδεύσει τους ηγέτες για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία εφαρμοστεί στην πράξη κάθε μέρα με τους αποφοίτους μας, οι οποίοι ενσωματώνουν το όραμά μας για αυτούς ως πηγή έμπ ... περαιτέρω

Το Yale SOM αποστολή να εκπαιδεύσει τους ηγέτες για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία εφαρμοστεί στην πράξη κάθε μέρα με τους αποφοίτους μας, οι οποίοι ενσωματώνουν το όραμά μας για αυτούς ως πηγή έμπνευσης, σε γενικές γραμμές την πρόσληψή του, βασισμένη στις αξίες τους ηγέτες που κατέχουν και να λύσουν δύσκολα προβλήματα αυτό το θέμα. Το Yale Διαχείρισης ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί για να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν τις διακριτικές ιδιότητες που έχουν κάνει Yale SOM αποφοίτους ηγέτες σε πολλούς τομείς. &nbsp Ηγεσία και Διοίκηση πέρα από Διαχωριστικά Σύνορα. &nbsp Με βάσεις στο πολυτομεακό κληρονομιά του σχολείου, οι έννοιες της ευρείας εμπλοκής και ευρύτερη προοπτική τώρα που παγιδεύονται κατά τη διεπιστημονική παροχή ολοκληρωμένων σπουδών μας, καθώς και στην πορεία-σπάζοντας διεθνώς απαιτούμενα στοιχεία του MBA του προγράμματός μας. Επίσης, είναι ενσωματωμένη στην σταδιοδρομία πολλών από τους αποφοίτους μας, οι οποίοι είναι γνωστοί για το υψηλό επίπεδο συνεργασίας? Και οι οποίοι εργάζονται σε, τρέχει, και να δημιουργήσουν οργανώσεις που ανταποκρίνονται στις παγκόσμιες οργανωτικές πραγματικότητες του σύγχρονου κόσμου. &nbsp&nbsp Μετασχηματισμός θετικές τιμές σε προσωπικές, επαγγελματικές και θεσμικές δεσμεύσεις. &nbsp Στη σημερινή SOM, μέσω της ηγεσίας μας για την ανάπτυξη του προγράμματος και άλλων προγραμμάτων σπουδών και συνεργασία εξωσχολικές δραστηριότητες, ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας να σκεφτούμε σοβαρά για τις προσωπικές αξίες τους και ποιες οι αξίες αυτές συνεπάγονται για τις μελλοντικές προσωπικές και επαγγελματικές επιλογές και τις δράσεις τους. Επιπλέον, στο βασικό πρόγραμμα μας, γιατί τα μαθήματα είναι οργανωμένα δεν γύρω από τους ακαδημαϊκούς κλάδους, αλλά γύρω από οργανωτικά εκλογικές περιφέρειες, είμαστε σε θέση να επικεντρωθεί συζήτηση για ηθικά ζητήματα, με τρόπους που ένα παραδοσιακό MBA δεν μπορεί. Αλλά αυτή η πίστη στις αξίες δεν είναι ένα υποπροϊόν του νέου προγράμματος σπουδών μας: είναι ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό του Yale School of Management από την ίδρυσή του. Ως αποτέλεσμα, οι απόφοιτοι του Yale SOM γνωστός για την ακεραιότητά τους και την υπευθυνότητά τους, όχι μόνο στις δράσεις τους, αλλά και στις οργανώσεις που δημιουργούν, οι στόχοι του οποίου είναι και οι δύο για τη δημιουργία αξίας και να προσθέσει αξία στην κοινωνία. &nbsp&nbsp Φέρνοντας Η δημιουργικότητα και η πειθαρχία σε πολύπλοκα προβλήματα διαχείρισης. &nbsp Με τη μείωση της έμφασης την συνήθεια εφαρμογή των πλαισίων και των τύπων που είναι εγγενής σε μια πειθαρχία που βασίζεται πρόγραμμα σπουδών, ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών μας παρουσιάζει τους μαθητές με προβλήματα διαχείρισης που δεν είναι "προσυσκευασμένο" για εύκολη ανάλυση, με στόχο την τόνωση της δημιουργικότητας στην προσέγγισή τους στην επίλυση προβλημάτων. Παράλληλα, με την παρουσίαση κριτική γνώση διαχείρισης σε οργανωτικό επίπεδο, οι μαθητές μας να αναπτύξουν την πειθαρχημένη συνήθειες του μυαλού που θα τους επιτρέψουν να μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητά τους για τη διαχείριση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Ομοίως, οι απόφοιτοι του Yale SOM, ειδικά εκείνους σε επιχειρηματικό ή διατομεακής προσπάθειες, εδώ και καιρό αναγνωριστεί για το μοναδικό συνδυασμό τους «μαλακών» και «σκληρή» δεξιότητες - ένας συνδυασμός που είναι πιο ευνοϊκό για την αναγνώριση - και με επιτυχία εξ - ευκαιρίες ως οι ίδιοι παρόντες. Διαβάστε Λιγότερα
Νέο Haven , Νέα Υόρκη + 1 Περισσότερα Λιγότερα

Ask a Question

Άλλη