Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Είναι η αποστολή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου της Ιορδανίας για την προετοιμασία του αύριο οι ηγέτες των επιχειρήσεων, μέσω της παροχής εξαιρετική διδασκαλία, η επιχείρηση της έρευνας παγκόσμιας κλάσης, και τη συμμετοχή ενεργή κοινότητα. Αυτό έχει ως μείζονα στόχο της οικοδόμησης καταρτισμένο ανθρώπινο κεφάλαιο είναι εξοπλισμένα με τις απαραίτητες διαχειριστικές ικανότητες, που θα τους προετοιμάσουν καλύτερα για τη μελλοντική σταδιοδρομία στο σημερινό διαρκώς προκλητική παγκόσμια οικονομία της γνώσης.

Για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ο φοιτητής πρέπει να έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς 132 ώρες μελέτης.

Μελέτη Σχεδίου (Διατριβή Track)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ:
Αυτό το σχέδιο είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς του γενικού πλαισίου των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών.
Ειδικοί όροι:
Κανένας.
Το σχέδιο μελέτης: Μελετώντας (36) διδακτικές ώρες ως εξής: Α Υποχρεωτικά μαθήματα: (21) διδακτικές ώρες:

Φυσικά Όχι Τίτλος μαθήματος Διαπιστευμένος ώρες
1601701 Εφαρμοσμένη Στατιστική στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 3
1601702 Μέθοδοι Έρευνας στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 3
1604703 διευθυντικά Μάρκετινγκ 3
1603704 Διοικητική Οικονομικών 3
1601712 Οργάνωση Θεωρία 3
1604719 διαχείριση της παραγωγής και τις λειτουργίες 3
1601755 Στρατηγικό Μάνατζμεντ 3
Φυσικά Όχι Τίτλος μαθήματος Διαπιστευμένος ώρες
1601715 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 3
1601718 διεθνών επιχειρήσεων 3
1601721 Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών 3
1601722 Οργανωτική Συμπεριφορά 3
1602720 Διοικητική Λογιστική 3
1601790 Ειδικές Μελέτες στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 3

Μελέτη Σχεδίου (Μη Διατριβή Track)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ:
Αυτό το σχέδιο είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς του γενικού πλαισίου των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών.
Ειδικοί όροι:
Κανένας.
Το σχέδιο μελέτης: Μελετώντας (36) διδακτικές ώρες ως εξής:

Α Υποχρεωτικά μαθήματα: (27) διδακτικές ώρες:

Φυσικά Όχι Τίτλος μαθήματος Διαπιστευμένος ώρες
1601701 Εφαρμοσμένη Στατιστική στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 3
1601702 Μέθοδοι Έρευνας στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 3
1604703 διευθυντικά Μάρκετινγκ 3
1604704 Διοικητική Οικονομικών 3
1601712 Οργάνωση Θεωρία 3
1601719 διαχείριση της παραγωγής και τις λειτουργίες 3
1602720 Διοικητική Λογιστική 3 1602755 Στρατηγικό Μάνατζμεντ 3
1601715 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 3
Φυσικά Όχι Τίτλος μαθήματος Διαπιστευμένος ώρες
1601717 Η διαχείριση του σχεδίου 3
1601718 διεθνών επιχειρήσεων 3
1601721 Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών 3
1601722 Οργανωτική Συμπεριφορά 3
1601790 Ειδικές Μελέτες στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 3

Αποστολή

Για να εξοπλίσει την εθνική οικονομία με υψηλά ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη των οικονομικών επιδόσεων της χώρας και της εθνικής ανταγωνιστικότητας. εκτός από την δημιουργία και τη διατήρηση ισχυρών στρατηγικών εταιρικών σχέσεων με τις τοπικές, περιφερειακές και διεθνείς επιχειρηματικούς τομείς για να εξυπηρετήσει αμοιβαία τους ακαδημαϊκούς και τους αναπτυξιακούς στόχους του Πανεπιστημίου και των φορέων της.

Όραμα

Το όραμα του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι να προετοιμάσει τους μελλοντικούς ηγέτες της επόμενης γενιάς από τον εξοπλισμό τους με όλα τα απαραίτητα δεξιότητες και τα εργαλεία για να βοηθήσει καλύτερα τον κόσμο των πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων.
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά
Το μάθημα αυτό είναι Διαδίκτυο, Campus based
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη