Darmstadt University of Applied Sciences

Εισαγωγή

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Hochschule Darmstadt University of Applied Sciences

Darmstadt University of Applied Sciences Darmstadt (Hochschule Darmstadt, h_da) ÏοÏοθεÏεί Ïην εÏιÏÏήμη Ïε δÏάÏη. Îε ένα ÏοιÏηÏÎ¹ÎºÏ ÏÏμα ÏεÏίÏÎ¿Ï 17.000, είναι ένα αÏÏ Ïα μεγαλÏÏεÏα και διακεκÏιμένα ÏανεÏιÏÏήμια εÏαÏμοÏμένÏν εÏιÏÏημÏν ÏÏη ÎεÏμανία. ΠάÏιÏÏη Ïήμη ÏÎ·Ï ÎµÎ¯Î½Î±Î¹ Ïο αÏοÏέλεÏμα Î¼Î¹Î±Ï ÎµÏιÏÏημονικά εδÏαιÏμένηÏ, ÏÏαγμαÏÎ¹ÎºÎ®Ï ÏÏοÏέγγιÏÎ·Ï ÏÏην ÏÏιÏοβάθμια εκÏαίδεÏÏη και ÏÎ·Ï ÎµÏαγγελμαÏÎ¹ÎºÎ®Ï ÎµÏιÏÏÏÎ¯Î±Ï ÏÏν αÏοÏοίÏÏν ÏηÏ.

Îι αÏÏÏοιÏοι ÏÎ¿Ï Darmstadt University of Applied Sciences ÏÎ¿Ï Darmstadt University of Applied Sciences είναι ιδιαίÏεÏα δημοÏÎ¹Î»ÎµÎ¯Ï Î¼Îµ ÏοÏÏ Î´Î¹ÎµÏθÏνÏÎ­Ï HR Ïε γεÏÎ¼Î±Î½Î¹ÎºÎ­Ï ÎµÏαιÏείεÏ. ÎÏÏÏ ÎµÏιβεβαιÏνεÏαι αÏÏ Ïην εÏήÏια καÏάÏαξη ÏÏν "Wirtschaftswoche". Îια Ïην ΠανεÏιÏÏημιακή ÎαÏάÏαξη Ïο 2019, ο ÏάÏοÏÎ¿Ï ÏÏηÏεÏιÏν ÏÏοÏÏÏικοÏ, Universum Global, ÏαÏακολοÏθηÏε 650 μικÏέÏ, μεÏÎ±Î¯ÎµÏ ÎºÎ±Î¹ Î¼ÎµÎ³Î¬Î»ÎµÏ ÎµÏιÏειÏήÏÎµÎ¹Ï Ïε ÎµÎ¸Î½Î¹ÎºÏ ÎµÏίÏεδο. ÎÏÏ Î­Î½Î± ÏÏνολο 216 ÏανεÏιÏÏημίÏν εÏαÏμοÏμένÏν εÏιÏÏημÏν ÏÏη ÎεÏμανία, καÏάÏεÏαν να εÏιλέξοÏν εκείνοÏÏ ÏÏν οÏοίÏν οι ÏÏÏÏιοÏÏοι ικανοÏοίηÏαν ÏÎ¹Ï ÏÏοÏÎ´Î¿ÎºÎ¯ÎµÏ ÏοÏÏ Î¹Î´Î¹Î±Î¯ÏεÏα καλά. Î©Ï ÎµÎº ÏοÏÏοÏ, Ïο h_da καÏαÏάÏÏεÏαι μεÏÎ±Î¾Ï ÏÏν κοÏÏÏαίÏν 10 ÏÏη ÎεÏμανία ÏÏοÏÏ ÏÎ¿Î¼ÎµÎ¯Ï ÏÎ·Ï Î¼Î·ÏÎ±Î½Î¿Î»Î¿Î³Î¯Î±Ï (βαθμÏÏ 3), ÏÎ·Ï ÎµÏιÏÏÎ®Î¼Î·Ï ÏÏν ÏÏολογιÏÏÏν (Ïάξη 8), ÏÎ·Ï Î·Î»ÎµÎºÏÏÎ¿Î»Î¿Î³Î¯Î±Ï (βαθμÏÏ 7) και ÏÎ·Ï Î²Î¹Î¿Î¼Î·ÏÎ±Î½Î¹ÎºÎ®Ï Î¼Î·ÏÎ±Î½Î¹ÎºÎ®Ï (βαθμÏÏ 4).

ΣÏην ÏανεÏιÏÏημιακή καÏάÏαξη ÏÎ¿Ï ÎένÏÏÎ¿Ï Î³Î¹Î± Ïην ÎνÏÏαÏη ÎκÏαίδεÏÏη (CHE) ÏÎ¿Ï 2019, Ïο h_da βαθμολογεί ιδιαίÏεÏα καλά ÏÏον αÏοÏά Ïην ÏÏακÏική ÏημαÏία και Ïην ÏÏοεÏοιμαÏία ÏÎ¿Ï ÎµÏαγγέλμαÏοÏ. ÎαÏά ÏÏνέÏεια, οι ÏÏοÏδαÏÏÎ­Ï ÏÏα μαθήμαÏα ΠολιÏικÏν ÎηÏανικÏν, ÎλεκÏÏολÏγÏν ÎηÏανικÏν και ΠληÏοÏοÏικήÏ, ÎηÏανολÏγÏν ÎηÏανικÏν και ÎηÏανικÏν ΠεÏιβάλλονÏÎ¿Ï ÎµÏαίνεÏαν Ïον ÏÎ¿Î»Ï ÎºÎ±Î»Ï ÎµÎ¾Î¿ÏλιÏÎ¼Ï ÏÏν εÏγαÏÏηÏίÏν ÏÏακÏÎ¹ÎºÎ®Ï Î¬ÏκηÏηÏ. Το h_da είναι ÎµÎ´Ï ÏÏην εθνική κοÏÏÏαία ομάδα. Το ίδιο ιÏÏÏει και για Ïην ÏοιÏÏηÏα ÏÏν εκδÏομÏν, ÏÎ¹Ï Î¿ÏÎ¿Î¯ÎµÏ Î¿Î¹ ÏÏοÏδαÏÏÎ­Ï ÏÎ·Ï Î±ÏÏιÏεκÏÎ¿Î½Î¹ÎºÎ®Ï ÎºÎ±Î¹ ÏÎ·Ï ÏεÏιβαλλονÏÎ¹ÎºÎ®Ï Î¼Î·ÏÎ±Î½Î¹ÎºÎ®Ï ÎµÎºÏιμοÏν ÏÎ¿Î»Ï ÎºÎ±Î»Î¬. Το h_da είναι εÏίÏÎ·Ï ÎºÎ¿ÏÏÏαίο Ïε ÎµÎ¸Î½Î¹ÎºÏ ÎµÏίÏεδο ÏÏαν ÏÏÏκειÏαι για εÏαÏÎ­Ï Î¼Îµ Ïην εÏαγγελμαÏική ÏÏακÏική. Î Ïάξη CHE αÏαÏιθμεί Ïο ΠανεÏιÏÏήμιο ÎÏαÏμοÏμένÏν ÎÏιÏÏημÏν Darmstadt ÏÏÎ¹Ï ÏÏοÏÎ´Î­Ï Î¼Î±Î¸Î®Î¼Î±Ïα ηλεκÏÏολÏÎ³Î¿Ï Î¼Î·ÏÎ±Î½Î¹ÎºÎ¿Ï ÎºÎ±Î¹ ÏεÏÎ½Î¿Î»Î¿Î³Î¯Î±Ï ÏληÏοÏοÏιÏν, μηÏÎ±Î½Î¿Î»Î¿Î³Î¯Î±Ï ÎºÎ±Î¹ mechatronics ÏÏην εθνική κοÏÏÏαία ομάδα.

Î ÏÏηλή Ïήμη ÏÏν μαθημάÏÏν μελέÏÎ·Ï h_da βαÏίζεÏαι Ïε έναν ÎºÎ±Î»Ï Î´ÎµÎ¯ÎºÏη εÏοÏÏÎµÎ¯Î±Ï Î¼Îµ διαÏειÏίÏÎ¹Î¼ÎµÏ Î¿Î¼Î¬Î´ÎµÏ ÎºÎ±Î¹ έναν ÏαÏή ÏÏακÏÎ¹ÎºÏ ÏÏοÏαναÏολιÏμÏ. ÎδÏ, η εÏιÏÏήμη και η ÏÏακÏική αλληλεÏιδÏοÏν με έναν ÏÏοÏοθεÏημένο ÏÏÏÏο. ÎÏÏÏ Î¿ÏείλεÏαι ÏÏο γεγονÏÏ ÏÏι οι καθηγηÏÎ­Ï ÏÎ¿Ï h_da γνÏÏίζοÏν Ïι κάνοÏν: Îλα ÏÏοέÏÏονÏαι αÏÏ Ïην εÏαγγελμαÏική ÏÏακÏική και γνÏÏίζοÏν ÏÎ¹Ï Î¼ÎµÎ»Î»Î¿Î½ÏÎ¹ÎºÎ­Ï ÎµÏαγγελμαÏÎ¹ÎºÎ­Ï Î±ÏαιÏήÏÎµÎ¹Ï ÏÏοÏÏ Î¼Î±Î¸Î·ÏÎ­Ï ÏοÏÏ. ΣÏÎ¹Ï ÏÏακÏÎ¹ÎºÎ­Ï ÎµÏαγγελμαÏÎ¹ÎºÎ­Ï ÏάÏÎµÎ¹Ï ÏÏν ÏÏογÏαμμάÏÏν ÏÏοÏδÏν, οι μαθηÏÎ­Ï Î¼ÏοÏοÏν εÏίÏÎ·Ï Î½Î± δοκιμάÏοÏν και να εÏεκÏείνοÏν αÏÏÏ ÏÎ¿Ï Î­ÏοÏν μάθει με ÏοÏÏ ÎµÏγοδÏÏÎµÏ ÏÏÎ¹Ï ÎµÏιÏειÏήÏÎµÎ¹Ï ÎºÎ±Î¹ Ïην κοινÏνία.

ÎιαÏείÏιÏη

  • ΠÏÏεδÏÎ¿Ï ÎαθηγηÏÎ®Ï Dr. Ralph Stengler
  • ÎνÏιÏÏÏεδÏÎ¿Ï Î³Î¹Î± Ïη διδαÏκαλία, Ïη μάθηÏη και ÏÎ¹Ï ÏÏÎ»Î»Î¿Î³Î¹ÎºÎ­Ï ÏÏοθέÏÎµÎ¹Ï ÎαθηγηÏÎ®Ï Dr. Manfred Loch
  • ÎνÏιÏÏÏεδÏÎ¿Ï Î³Î¹Î± Ïην ÎÏεÏνα και Ïην ÎÏιÏÏημονική Î¥Ïοδομή ÎαθηγηÏÎ®Ï Dr. Arnd Steinmetz
  • ΠγÏαμμαÏÎ­Î±Ï Norbert Reichert

ΦοιÏηÏέÏ

  • ΠεÏίÏÎ¿Ï 17.000
  • ΠεÏίÏÎ¿Ï 18% αλλοδαÏοί ÏοιÏηÏέÏ

Î¥ÏαλλήλοÏÏ

  • ΠεÏίÏÎ¿Ï 900

117853_117804_01LuisenplatzvonobenAfWSAlexDeppert.jpg

ΠÏλη ÏÎ·Ï ÎµÏιÏÏÎ®Î¼Î·Ï Darmstadt

Luisenplatz αÏÏ Ïηλά

ΦÏÏογÏαÏία: Alex Deppert

Τοποθεσίες

Darmstadt

Address
Haardtring 100
64295 Darmstadt, Έσση, Γερμανία

FAQ

Άλλη