Περιγραφή του προγράμματος

Η αειφόρος διαχείριση των επιχειρήσεων βρίσκεται στο προσκήνιο του ετήσιου προγράμματος Global Green MBA του Πανεπιστημίου της Haifa . Το Ισραήλ είναι ταυτόχρονα ηγέτης στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πρωτοπόρος στην ανάπτυξη καινοτόμων και βιώσιμων τεχνολογιών, καθιστώντας το Πανεπιστήμιο της Χάιφα ιδανικό μέρος για να βιώσει και να αξιοποιήσει τον δυναμικό συνδυασμό περιβαλλοντικής και επιτυχημένης επιχειρηματικής κουλτούρας.

Το πρόγραμμα υπερέχει στην επικέντρωσή του στην περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα, δύο θέματα βασικά για την αποτελεσματική και υπεύθυνη επιχειρηματική πρακτική. Ως εκ τούτου, ο συνδυασμός υψηλών ακαδημαϊκών προτύπων του MBA σε ένα διεθνές μαθησιακό περιβάλλον, η επικέντρωσή του σε βασικά εργαλεία για τη διαχείριση των επιχειρήσεων και η απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών εργαλείων για την εφαρμογή της βιωσιμότητας καθιστούν ένα πολύτιμο και ολοκληρωμένο επιχειρηματικό πρόγραμμα σπουδών.

Τι θα μελετήσετε

Κατά τη διάρκεια του έτους, οι φοιτητές θα καλύψουν συνολικά 20 βασικά μαθήματα από τους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Αειφορίας . Άλλα δύο μαθήματα επιλογής από το πεδίο της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της βιωσιμότητας και ένα εφαρμοσμένο πρόγραμμα αποτελούν το υπόλοιπο του προγράμματος σπουδών.

Εκτός από τα τυπικά μαθήματα MBA όπως οι επενδύσεις, η οικονομία, η λογιστική και η εμπορία μεταξύ άλλων, οι σπουδαστές θα μελετήσουν θέματα όπως οι αρχές της βιωσιμότητας, ο τρόπος εκτίμησης των επιπτώσεων ενός έργου στο περιβάλλον, οι περιβαλλοντικοί νόμοι, και ποια συστήματα διαχείρισης θα χρησιμοποιήσουν. Ο πλήρης κατάλογος των προσφερόμενων κύκλων μαθημάτων παρατίθεται παρακάτω και στον ιστότοπο του προγράμματος.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
  • Αγγλικά

Κοιτάξτε1 περισσότερα μαθήματα αποUniversity of Haifa, International School »

Τελευταία ενημέρωση Ιούλιος 20, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2020
Duration
1 - 1 Έτος
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
10,690 USD
Προθεσμία
Μάρτ. 15, 2020
Early application deadline. The deadline for submission is April 15.
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Μάρτ. 15, 2020
Early application deadline. The deadline for submission is April 15.

Οκτ. 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Μάρτ. 15, 2020
Early application deadline. The deadline for submission is April 15.
Ημερομηνία λήξης
Άλλη