• Το δημοφιλέστερο ΜΒΑ στην Ελλάδα, με περισσότερους από 150 φοιτητές.
 • Αναγνωρισμένο πτυχίο από το University of Derby, το 1ο σε κατάταξη βρετανικό Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα σε σπουδές Business (Guardian University Guide 2016).
 • Το μοναδικό Διεθνές MBA στην Ελλάδα, με έμφαση στις λειτουργίες της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης στις διεθνείς αγορές.
 • Πιστοποιημένο από το CMI (Chartered Management Institute) της Βρετανίας.
 • Πρόσφατα ανανεωμένο περιεχόμενο (2016) με έμφαση σε καινοτόμα μαθήματα (διαχείριση ρίσκου, χρήση αναλυτικών στοιχείων, careercoaching κ.α.).
 • Το μοναδικό με ειδικά μαθήματα ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων, μέσα από workshops, business games και team-building events.
 • Συμμετέχουν μεσαία και ανώτερα στελέχη ελληνικών & πολυεθνικών με εξαιρετικές ευκαιρίες δικτύωσης (networking).
 • Διδασκαλία προσαρμοσμένη σε στελέχη (ηλεκτρονική τάξη, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, ατομική υποστήριξη, αξιολόγηση μέσω γραπτών εργασιών κ.α.).
 • Διδάσκουν στελέχη επιχειρήσεων και επαγγελματίες με άρτιο ακαδημαϊκό υπόβαθρο, πιστοποιημένοι λέκτορες του University of Derby

Το ΜΒΑ είναι το σημείο αναφοράς του επιτυχημένου manager στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο και φιλοδοξεί να αποτελέσει τη θερμοκοιτίδα των ηγετών του μέλλοντος. Το MBA Global Finance του University of Derby εξετάζει σε βάθος όλες τις λειτουργίες Διοίκησης των σύγχρονων επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο με έμφαση στις λειτουργίες της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης (Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Λειτουργία των Διεθνών Αγορών, Χρήση Αναλυτικών/Στατιστικών Στοιχείων). Στη διάρκεια των σπουδών, οι φοιτητές, μέσα από μελέτες περιπτώσεων, ομαδικές και ατομικές εργασίες και ανάληψη project για οργανισμούς, ενισχύουν τις ηγετικές τους ικανότητες και προετοιμάζονται ώστε να αντιμετωπίζουν με επιτυχία της προκλήσεις της Διοίκησης σήμερα. Επιστέγασμα του προγράμματος είναι η διεκπεραίωση διπλωματικής εργασίας, μέσα από την οποία οι φοιτητές αναπτύσσουν περαιτέρω τις ικανότητές τους στην έρευνα και την επίλυση προβλημάτων στο χώρο των χρηματοοικονομικών.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Το MBA σχεδιάστηκε για να προσφέρει σε υψηλόβαθμα στελέχη, αλλά και σε όσους επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν σε ανώτερες διοικητικές θέσεις εταιριών και οργανισμών κάθε κλάδου, τη δυνατότητα ακαδημαϊκής και επαγγελματικής ανάπτυξης. Απευθύνεται σε όλους όσους έχουν ως στόχο να διευρύνουν και να εμπλουτίσουν την υπάρχουσα διοικητική τους εμπειρία και να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους στον τομέα του management, με έμφαση στη Χρηματοοικομική Διοίκηση. Κριτήρια εισαγωγής:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ανεξαρτήτως ειδικότητας
 • Εργασιακή εμπειρία 2 ετών
 • Απολυτήριο Λυκείου & σημαντική διοικητική εμπειρία (για στελέχη χωρίς 1ο πτυχίο)
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας για το Αγγλόφωνο πρόγραμμα (CAE, IELTS5, TOEFL 220 ή αντίστοιχο)

Δικαιολογητικά εγγραφής MBA:

 • Αντίγραφο τελευταίου τίτλου σπουδών
 • Βιογραφικό σημείωμα (στα αγγλικά)
 • Συστατικές επιστολές (2)
 • Φωτογραφίες (4)
 • Αντίγραφο ταυτότητας/ διαβατηρίου
 • Ακαδημαϊκή Συνέντευξη

*Υποψήφιοι που δε διαθέτουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών ενθαρρύνονται να κάνουν αίτηση στο πρόγραμμα. Παράγοντες όπως, κατοχή επαγγελματικών πιστοποιητικών, αποδεδειγμένη διοικητική εμπειρία και ένδειξη δέσμευσης για πανεπιστημιακές σπουδές συντελούν στην αποδοχή μη πτυχιούχων στο ΜΒΑ. **Yποψήφιοι που δε διαθέτουν επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας από κάποιο φορέα και επιθυμούν να παρακολουθήσουν το αγγλόφωνο πρόγραμμα, μπορούν να υποβληθούν στο εσωτερικό τεστ αξιολόγησης Αγγλικής γλώσσας του Mediterranean College (placement test).

Δομή & Περιεχόμενο

Έτος 1 Έτος 1 Έτος 2 Έτος 2
Εξάμηνο 1 Εξάμηνο 2 Εξάμηνο 3 Εξάμηνο 4
Strategic and Financial Performance Management
 • Ανάλυση εταιρικής απόδοσης
 • Δημιουργία αξίας για τους μετόχους
 • Αξιολόγηση επενδύσεων
 • Προϋπολογισμοί
 • Στρατηγική διοικητική λογιστική
Business Research Methods and Data Analysis
 • Ερευνητικές προσεγγίσεις και στρατηγικές
 • Εργαλεία πρωτογενούς έρευνας
 • Αρχές ποιοτικής & ποσοτικής έρευνας
 • Συλλογή δευτερογενών στοιχείων
 • Ηθικά ζητήματα
 • Ανάλυση περιεχομένου
Critical Perspectives in Strategic Management and Leadership
 • Σύγχρονες Θεωρίες Ηγεσίας & Διοίκησης
 • Διοίκηση σε μεταβαλλόμενο περιβάλλον
 • Στυλ ηγεσίας και οργανωσιακή κουλτούρα
 • Συνεργατική κουλτούρα
 • Εταιρική διακυβέρνηση & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 • Παγκοσμιοποίηση
 • Καινοτομία & Διαχείριση Γνώσης
Mergers and Acquisitions
 • Συγχωνεύσεις vs εξαγορές
 • Οικονομικές και στρατηγικές εξαγορές
 • Προϋπολογισμός κεφαλαίου
 • Εταιρική στρατηγική και οργάνωση για εξαγορές
 • Διασυνοριακές εξαγορές
 • Μοχλευμένες εξαγορές
 • Δόμηση Deal και διαπραγμάτευση
 • Αποτιμήσεις
 • Λογιστική M&A
 • Χρηματοδότηση εξαγοράς
 • Άμυνα κατά των εξαγορών
 • Ενσωμάτωση και έλεγχος μετά την εξαγορά
Transforming Personal Skills
 • Διαχείριση χρόνου
 • Δεξιότητες επικοινωνίας
 • Δεξιότητες παρουσίασης
 • Ομαδική εργασία
 • Μάθηση
 • Προσωπική οργάνωση & προγραμματισμός
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Ακαδημαϊκή γραφή
 • Χρήση κατάλληλων πηγών πληροφόρησης(βάσεις δεδομένων, βιβλιοθήκη)
International Finance
 • Παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα
 • Spot αγορά & προθεσμιακές αγορές
 • Χρησιμοποιώντας το PPP, IRP
 • Αντιστάθμιση κινδύνου και επίλυση διεθνών συναλλαγές
 • Κεφαλαιακή διάρθρωση διεθνών εταιρειών
 • Ευρωνόμισμα & ευρωομόλογα
Global Strategic Operations Markets and Resources
 • Βιωσιμότητα μέσω συστημάτων διοίκησης
 • Στρατηγική διαχείριση διαδικασιών
 • Εξωτερικό περιβάλλον
 • Κατανόηση αναγκών των πελατών
 • Στόχοι, στρατηγική, τακτικές μάρκετινγκ
 • Δημιουργία αξίας & καινοτομία
 • Σχεδιασμός προϊόντων & υπηρεσιών, 7Ps
 • Στρατηγικός σχεδιασμός μάρκετινγκ
Career Coaching and Mentoring
 • Εξέλιξη σταδιοδρομίας
 • Κατανόηση της προσωπικότητας στην εργασία
 • Αυθεντική ηγεσία
 • Προσοχή & ανθεκτικότητα
 • Συναισθηματική νοημοσύνη
 • Δεξιότητες & μοντέλα Coaching
 • Δίνοντας και λαμβάνοντας feedback
 • Εργαλεία αυτο-αξιολόγησης / αξιολόγησης & τεστ προσωπικότητας
Πτυχιακή Εργασία Πτυχιακή Εργασία

Οφέλη

Γιατί να επιλέξω το ΜΒΑ Global Finance του Mediterranean College;

 • Το Business School του Mediterranean College είναι από τα πρώτα που ιδρύθηκαν στην ελληνική ιδιωτική εκπαίδευση (1977) και το πρώτο Κολλέγιο που προσέφερε MBA στην Ελλάδα (1989).

Το University of Derby, σύμφωνα με την πανεπιστημιακή κατάταξη του Guardian (2017), βρίσκεται στο TOP50 των Βρετανικών Πανεπιστημίων, ενώ στις επιστήμες της Διοίκησης κατέχει την 1η θέση στην Ελλάδα μεταξύ των Βρετανικών Πανεπιστημίων που εκπροσωπούνται στη χώρα μας (Guardian 2016). Eίναι το μοναδικό διεθνές MBA (MBA Global) στην Ελλάδα σε επίπεδο Κολλεγίων, δίνοντας διεθνή προοπτική στους απόφοιτους. Το περιεχόμενο του προγράμματος είναι πιστοποιημένο από το Chartered Management Institute (CMI), το κορυφαίο επαγγελματικό σωματείο για managersκαι ηγέτες στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα απόκτησης του τίτλου Chartered Manager. Πρόκειται για Executive MBA, καθώς στο πρόγραμμα συμμετέχουν μεσαία και ανώτερα στελέχη ελληνικών & πολυεθνικών επιχειρήσεων. Οι συμμετέχοντες αποκτούν εξαιρετικές ευκαιρίες επαγγελματικής δικτύωσης (networking) μέσα από το MBA student & alumni club & το ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων εταιριών. Είναι το μοναδικό ΜΒΑ που περιέχει μαθήματα ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων, όπως career coaching, mentoring, teamworking, decision making, presentations, negotiations κ.α., ικανότητες απαραίτητες για το σύγχρονο multi-skilled manager. Διακρίνεται για τη σύνδεση θεωρίας και πράξης, η οποία εξασφαλίζεται από τις μεθόδους διδασκαλίας, από το διδακτικό προσωπικό που απαρτίζεται από ενεργούς επαγγελματίες και την εκπόνηση projects από τον εργασιακό χώρο των φοιτητών. Το Mediterranean College δίνει έμφαση στην ακαδημαϊκή υποστήριξη των μεταπτυχιακών (ώριμων) φοιτητών, προσφέροντάς τους εξειδικευμένα σεμινάρια για την ομαλή επανένταξή τους στη μαθησιακή διαδικασία (συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών, αρχές βρετανικού συστήματος εκπαίδευσης, βιβλιογραφική έρευνα κ.λπ.). Η διδασκαλία είναι πλήρως προσαρμοσμένη στις ανάγκες στελεχών (part-time, ηλεκτρονική τάξη, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, ατομική υποστήριξη, αξιολόγηση μέσω γραπτών εργασιών κ.α.) και παρέχονται όλα τα εφόδια ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στο πρόγραμμα. Οι καθηγητές του προγράμματος είναι πιστοποιημένοι λέκτορες του University of Derby και καταξιωμένα, ενεργά στελέχη του κλάδου τους, ενώ παράλληλα διαθέτουν άρτιο ακαδημαϊκό υπόβαθρο (80% κάτοχοι διδακτορικού). Οι φοιτητές του ΜΒΑ μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στο ολοκληρωμένο πλάνο απασχολησιμότηταςτου Mediterranean College (MC Employability Scheme)επικεντρωμένο στο σήμερα και στις ανάγκες των φοιτητών ενός Business School: συμβουλευτική καριέρας & επαγγελματικής ανάπτυξης από ειδικούς επιστήμονες, τακτικά guest lectures από επαγγελματίες – στελέχη, σεμινάρια, business games, networking events, employability fair.

Προοπτικές

Οι απόφοιτοι, με βάση την ελληνική νομοθεσία, είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού, επαγγελματικά ισοδύναμου των Πανεπιστημίων και μπορούν να ισοτιμήσουν το πτυχίο τους από τις Ελληνικές αρχές (μέσω ΣΑΕΠ).

Ως κάτοχοι ΜΒΑ, έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να ηγηθούν ομάδων, τμημάτων, επιχειρήσεων και οργανισμών, στο ελληνικό ή διεθνές επιχειρησιακό περιβάλλον και να διεκδικήσουν διοικητικές θέσεις με υψηλές απολαβές. Διαθέτουν, επίσης, τα εφόδια να ξεκινήσουν ή να ενισχύσουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα.

Όσοι το επιθυμούν, μπορούν να συνεχίσουν περαιτέρω σπουδές για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος DBA ή PhD.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά
ελληνικά

Κοιτάξτε1 περισσότερα μαθήματα αποMediterranean College, Θεσσαλονίκη »

Τελευταία ενημέρωση April 4, 2018
Το μάθημα αυτό είναι Campus based
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Οκτ. 2019
Duration
2 Χρόνια
Μερική παρακολούθηση
Τιμή
11,110 EUR
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Οκτ. 2019

Φεβρ. 2020

Άλλη