Διαχείριση Ενέργειας (MBA)

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (MBA)

Περιγραφή προγράμματος

Η αγορά ενέργειας είναι μία από τις πιο γρήγορες, καθοριστικές και επικερδείς βιομηχανίες του σήμερα και είναι κρίσιμη τόσο για την παγκόσμια οικονομία, το περιβάλλον όσο και για τη μελλοντική μας κοινωνία στο σύνολό της. Οι κλιματικές και οικονομικές αλλαγές, η κοινή γνώμη, η τεχνολογική πρόοδος και η κανονιστική ρύθμιση δημιουργούν απρόβλεπτες προκλήσεις και ευκαιρίες. Η κατάσταση αυτή απαιτεί τη διενέργεια νέων λύσεων από εξειδικευμένους και κατάλληλα καταρτισμένους εμπειρογνώμονες με μια ολοκληρωμένη επισκόπηση, μια διεθνή προοπτική και τη βούληση να δημιουργηθεί ένας πραγματικός αντίκτυπος. Λόγω της οικονομικής, επιχειρηματικής και βιομηχανικής της δύναμης, καθώς και των επιτυχημένων και προοδευτικών ενεργειακών πολιτικών της, η -Energiewende-, η Γερμανία ξεχωρίζει ως πρωτοπόρος στην παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα " Διαχείριση ενέργειας " στο TU-Campus EUREF στο Βερολίνο όχι μόνο μεταφέρει τις τελευταίες γνώσεις σχετικά με θέματα ενεργειακής διαχείρισης αλλά συζητά τις σημερινές προκλήσεις και προετοιμάζει τους μαθητές για πρωταγωνιστικούς ρόλους στη διαμόρφωση της βιομηχανίας και της κοινωνίας για το μέλλον. Διδάσκεται αποκλειστικά στα αγγλικά .

Το πρόγραμμα αυτό είναι πλήρους απασχόλησης πλοίαρχος του Technische University Berlin, ενός από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Γερμανίας. Ένα από τα πιο σημαντικά καθήκοντα είναι να εκπαιδεύσει τους μαθητές να ανταποκριθούν στις προκλήσεις ενός κόσμου που χαρακτηρίζεται όλο και περισσότερο από την τεχνολογία και την πρόοδο. Η κατάταξη των πανεπιστημίων καταδεικνύει τις επιτυχίες, κατατάσσοντας συνεχώς την TU Berlin μεταξύ των κορυφαίων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων σε όλο τον κόσμο.

Περιεχόμενο προγράμματος

Οι αποφάσεις διαχείρισης στον ενεργειακό τομέα απαιτούν μια βαθιά κατανόηση των τεχνικών, οικονομικών, νομικών και επιχειρηματικών ιδιαιτεροτήτων του τομέα. Οι κλιματικές και οικονομικές αλλαγές, οι αμφιλεγόμενες απόψεις, η τεχνολογική πρόοδος καθώς και η ρύθμιση και ο περιορισμός του επιχειρηματικού χώρου, αλλά και οι ευκαιρίες και ευκαιρίες. Συνεπώς, η βιομηχανία απαιτεί άτομα με μεγάλη εξειδίκευση που είναι ειδικοί στον τομέα αυτό.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα διδάσκεται σε μια περίοδο τριών εξαμήνων. Το πρώτο εξάμηνο καλύπτει τα τεχνικά, οικονομικά, επιχειρηματικά και νομικά θεμέλια για αποφάσεις διαχείρισης στον ενεργειακό τομέα. το δεύτερο εξάμηνο εμβαθύνει αυτή την άποψη και εξετάζει τις επιχειρηματικές πρακτικές, κυρίως των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που βασίζονται στο δίκτυο και τις επενδύσεις. το τρίτο εξάμηνο διευρύνει την άποψη ενώ ταυτόχρονα εστιάζει στην πρακτική σύμφωνα με τα ατομικά συμφέροντα του σπουδαστή. Όλα τα εξάμηνα περιλαμβάνουν διαλέξεις, σεμινάρια, σεμινάρια καθώς και εκδρομές, ηλεκτρονικά υλικά σχετικά με την πρακτική και εξωσχολικές δραστηριότητες. Η μεταπτυχιακή εργασία είναι γραμμένη στο τέλος του τρίτου εξαμήνου και ολοκληρώνει το πρόγραμμα.

Ενότητες

 • Τεχνολογία
 • Οικονομικά
 • Επιχείρηση
 • Ενεργειακό Δίκαιο
 • Διαχείριση
 • Επένδυση
 • Ενεργειακά δίκτυα
 • Κανονισμός λειτουργίας
 • Μαθησιακά μαθήματα (Αποτελεσματικότητα, Διαχείριση βιώσιμης καινοτομίας και άλλα)
 • Μεταπτυχιακή εργασία

Πλεονεκτήματα και Ευκαιρίες

Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία με κορυφαίες επιχειρήσεις, συμβούλους και ρυθμιστικές αρχές στον ενεργειακό τομέα. TU Campus Το EUREF δημιουργήθηκε με την αστική συνοικία των 5,5 εκταρίων ως σύμβολο της ενεργειακής επανάστασης στη Γερμανία και χρησιμεύει ως βάση για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας, της βιωσιμότητας και της κινητικότητας. Όντας μια μοναδική πλατφόρμα δοκιμών για την ανάπτυξη του ενεργειακά αποδοτικού μοντέλου πόλης του αύριο, οι φοιτητές Master συμμετέχουν άμεσα στην ανάπτυξη, τη δοκιμή και την υλοποίηση καινοτόμων εννοιών μέσα σε αυτό το εργαστήριο.

Το διεπιστημονικό περιεχόμενο του προγράμματος, το οποίο καλύπτει τις πολιτικές, οικονομικές, τεχνικές και νομικές πτυχές των ενεργειακών αγορών, δίνει στους φοιτητές και τους μελλοντικούς εργαζόμενους ένα ξεχωριστό προφίλ και τις χαρακτηρίζει ως ηγετικές θέσεις στον ενεργειακό τομέα. Η εκμάθηση και η μελέτη σε μικρές ομάδες έως και 30 μαθητών επιτρέπει ατομικές και άριστες συνθήκες μάθησης.

Διαδικασία εφαρμογής

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από τις αρχές Φεβρουαρίου έως τα τέλη Απριλίου κάθε έτους για έναρξη τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Στείλτε μόνο αρχεία PDF.

Απαιτούμενα έγγραφα εφαρμογής

 • Επιστολή αιτιολόγησης στα αγγλικά (μέγιστη 1 σελίδα A4, περίπου 400 λέξεις)
 • Βιογραφικό σημείωμα με πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο
 • Πανεπιστήμιο (-α) αναγνωρισμένο (-α) από γερμανικά πανεπιστήμια (τουλάχιστον 210 ECTS)
 • Απόδειξη της εργασιακής εμπειρίας τουλάχιστον ενός έτους (κατά προτίμηση στους σχετικούς τομείς εργασίας της ενέργειας) μετά την ολοκλήρωση των σπουδών
 • Απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο επίπεδο B2 (ή υψηλότερο) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) - δεν απαιτείται για την αποφοίτηση από το γυμνάσιο με την αγγλική γλώσσα

Η διαδικασία εισδοχής υπόκειται στον αναλυτικό κανονισμό της TU.

Ο αριθμός των σπουδαστών περιορίζεται σε 30 ανά έτος. Μια επιτροπή εισδοχής θα αποφασίσει για την επιλογή βάσει των αποτελεσμάτων προηγούμενων μελετών, του προφίλ σπουδών και άλλων σχετικών προσόντων που επιτεύχθηκαν εκτός του πανεπιστημίου.

Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Υποτροφία Keystone

Ανακαλύψτε τις επιλογές που μπορεί να σας δώσει η υποτροφία μας

Σχετικά με τη Σχολή

Technische Universität Berlin offers three MBA courses and one MBL course in Energy on the EUREF Campus in the centre of Berlin. The courses address young professionals from all over the world who wan ... περαιτέρω

Technische Universität Berlin offers three MBA courses and one MBL course in Energy on the EUREF Campus in the centre of Berlin. The courses address young professionals from all over the world who want to gain special knowledge in the energy sector. Διαβάστε Λιγότερα

Υποβολή ερώτησης

Άλλη