Έμπα

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

EMBA

Το SZABIST προσφέρει πτυχίο EMBA δύο ετών για τα στελέχη και τους μεσαίου / ανώτατου επιπέδου διευθυντές που επιδιώκουν την αριστεία και τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην επαγγελματική τους ζωή.

Το EMBA είναι ένα πρόγραμμα δύο ετών που κατανέμεται σε έξι εξάμηνα και αποτελείται από 66 ώρες πίστωσης. 20 μαθήματα, 1 Επιχειρηματικό Έργο (3 πιστώσεις) και 1 Έρευνα (3 πιστώσεις) απαιτούνται για να αποφοιτήσουν.

Το μέγιστο χρονικό όριο για την ολοκλήρωση του πτυχίου EMBA είναι πέντε έτη.

Δομή του προγράμματος

Πρώτο εξάμηνο

 • Διαχειριστικές αποφάσεις
 • Λογιστική για την επιχείρηση
 • Διαχειριστική επικοινωνία

Δεύτερο εξάμηνο


 • Ποσοτική ανάλυση για λήψη αποφάσεων
 • Σύγχρονο μάρκετινγκ
 • Οικονομικά για Επιχειρήσεις

Τρίτο εξάμηνο

 • Επιχειρηματική χρηματοδότηση
 • Οργανωτική συμπεριφορά
 • Μέθοδοι επιχειρηματικής έρευνας
 • Διαχείριση Μάρκετινγκ

Φάση εξάμηνο

 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Επιχειρήσεις Επιχειρηματικότητας και Οικογένειας
 • επιχειρηματικό σχέδιο
 • Επιλογή - Ι (Μάρκετινγκ, HR, Οικονομικά)

Πέμπτο εξάμηνο

 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Ηθική και Εταιρική Διακυβέρνηση
 • Επιλογής - ΙΙ (Μάρκετινγκ, Ανθρώπινου Δυναμικού και Οικονομικών)
 • Επιλογή - ΙΙΙ Μάρκετινγκ, HR, Οικονομικά)

έκτο εξάμηνο

 • Διοικητική Λογιστική και Έλεγχος
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Επιχειρησιακή εφαρμογή της πληροφορικής
 • Ερευνητικό Έργο (3 Credits)

Επιλογές

 • International Banking και Οικονομικών
 • διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Υπηρεσίες Marketing
 • Διεθνής Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Εταιρική Στρατηγική

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προγράμματά του και τις πολιτικές του οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλα τα μαθήματα μπορεί να μην προσφέρονται απαραιτήτως. Η εναλλακτική πορεία μπορεί να αντικατασταθεί όπως και όταν χρειάζεται.

Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Υποτροφία Keystone

Ανακαλύψτε τις επιλογές που μπορεί να σας δώσει η υποτροφία μας

Υποβολή ερώτησης

Άλλη